Campanya

Calendari

La campanya electoral per a la segona volta acaba el dimecres 16 de desembre.

 

Carta de serveis a les candidatures

Recursos econòmics per a la campanya electoral

D’acord amb l’article 67.4 del Reglament General d’eleccions de la Universitat de Barcelona, i per acord del Consell de Govern de 8 d’octubre de 2020, cada candidatura disposa d’un import màxim de 5.000 euros per sufragar les despeses derivades de la campanya electoral.