Campanya

Calendari

La campanya electoral per a la primera volta tindrà lloc des del 12 de novembre fins a les 24 h del 25 de novembre.

Recursos econòmics per a la campanya electoral

D’acord amb l’article 67.4 del Reglament General d’eleccions de la Universitat de Barcelona, i per acord del Consell de Govern de 8 d’octubre de 2020, cada candidatura disposa d’un import màxim de 5.000 euros, amb un màxim total per al conjunt de candidats de 30.000 euros, per sufragar les despeses derivades de la campanya electoral.