Projectes

Projectes ACTIUS


Títol: International Congress on Media, Gender and Sexualities. Representations, Literacies and Audiences

Entitat: Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals. Universitat de Barcelona. Finançament: Ministerio de Igualdad. Instituto de las Mujeres. Referència: 5/6ACT/22. Import: 24.169,59 €. Duració: 2023.

Investigadora Principal: Maria-Jose Masanet. Co-organitzadora: María Teresa Soto-Sanfiel. Equip: Adriana Angulo-Brunet; Vítor Blanco-Fernández; Juan-José Boté; Toni Caparrós; Adrien Faure Carvallo; Maddalena Fedele, Laura Fernández; Concepción Fuentes; Maria González; Beatriz González de Garay; Adriana Ibiti; Hibai López-González; Maria Marcos-Ramos; Daniel Mourenza; Fernanda Pires de Sa; J. Roberto Sánchez-Reina; Juan-José Sánches-Soriano; José M. Tomasena; Lucía-Gloria Vázquez-Rodríguez; Rafael Ventura; Sergio Villanueva Baselga; Isabel Villegas-Simón.


Títol: GENPIMS: Gender perspective mentoring Program in Information and Media Studies

Entitat: Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals. Universitat de Barcelona. Finançament: Programa de Recerca en Docència Universitària. REDICE-22. Universitat de Barcelona. Referència: REDICE22-3367. Import: 1.850 €. Duració: 2022-2023.

Investigadora Principal: Juan-José Boté-Vericad. Equip Investigació: Margarida Carnicé Mur, Maddalena Fedele, Maria José Masanet, Aurora Vall i Anna Villarroya


Títol: Creación de Contenidos Audiovisuales Feministas: Fomentando la Cultura Audiovisual con Perspectiva de Género (CAVGEN)

Entitat: Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals. Universitat de Barcelona. Finançament: Ministerio de Igualdad. Instituto de las Mujeres. Referència: 32/4ACT/21. Import: 24.175,93 €. Duració: 2022-2023.

Investigadora Principal: Maddalena Fedele. Equip Investigació: Adrien Faure, Núria Ferran-Ferrer, Hibai López-González, Maria-Jose Masanet, Jose Miguel Tomasena i Sergio Villanueva.


Títol: Women and Wikipedia (W&W): Analysis of the gender gap in the co-production of knowledge in the Wikipedias of Spain

Entitat: Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals. Universitat de Barcelona. Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatòria 2020. Projectes I+D+i. Generació de Coneixement i Reptes de Recerca. Referència: PID2020-116936RA-I00 / AEI / 10.13039/501100011033. Import: 60.000,00 €. Duració: 2021 – 2024.

Investigadora Principal: Núria Ferran-Ferrer. Equip Investigació: Juan-José Boté Vericad, Sonia Camarasa, Patricia Castellanos, Miquel Centelles, Maite Comalat, Laura Fernández, Yessica Macià, Julià Minguillón, Marc Miquel, Julio Meneses, Xiaozhou Peng, Amadeu Pons, David Ramírez-Ordoñez, Mariana Silva, Jordi Solà, Aurora Vall, Fan Yan, Izaro Ziluaga.


Títol: Transmedia Gender & LGBTI+ Literacy (TRANSGELIT)

Entitat: Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals. Universitat de Barcelona. Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatòria 2020. Projectes I+D+i. Generació de Coneixement i Reptes de Recerca. Referència: PID2020-115579RA-I00 / AEI / 10.13039/501100011033. Import: 48.279,00 €. Duració: 2021 – 2024.

Investigadores Principals: Maria-Jose Masanet i Maddalena Fedele. Equip Investigació: Queralt Ayuso, Vítor Blanco, Jordi Baroja, Juan-José Boté-Vericad, Toni Caparrós, Margarida Carnicé Mur, Adrien Faure, Laura Fernández, Concepción Fuentes, Maria González Aran, Laura Gràcia i Jodar, Hibai López-González, Laia Manresa, Carolina Martí Piñol, Daniel Mourenza, Paula Ortiz, Fernanda Pires de Sa, Roberto Sánchez Reina, Anna Rodríguez Durán, Mariana Silva Moura, Jose Miguel Tomasena i Sergio Villanueva.


Projectes ACABATS


Títol: Perspectiva de Gènere i LGBTI+: Revisió Sistemàtica de la Literatura a les Àrees d’Informació i Documentació i Comunicació Audiovisual

Entitat: Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals. Universitat de Barcelona. Finançament: Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura (CRICC). UB. Import: 2.000,00 €. Duració: 2021 – 2022.

Investigadores Principals: Juan-José Boté i Maddalena Fedele. Equip Investigació: Margarida Carnicé Mur, Núria Jornet Benito, Maria-Jose Masanet, Aurora Valls i Anna Villarroya


Títol: Educación Sexual Transmedia. Jóvenes Aprendiendo sobre la Sexualidad y las Relaciones Amorosas de Manera Informal en el Entorno Mediático

Entitat: Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals (Universitat de Barcelona) i Department of Culture and Media Studies (The New School, NY). Finançament: Ayuda José Castillejos. Ministerio de Universidades. Fundación Fulbright. Referència: CAS/21/00478. Import: 15.016,00 $. Duració: 2022

Investigadores Principals: Maria-Jose Masanet. Equip Investigació: Kate Eichoorn.


Títol: GENDIMS (Gender Perspective in Information and Media Studies): anàlisi i proposta

Entitat: Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals. Universitat de Barcelona. Finançament: Programa de Recerca en Docència Universitària. REDICE-20. Universitat de Barcelona. Referència: REDICE20-2542. Import: 2.400,00 €. Duració: 2020 – 2021.

Investigadores Principals: Maria-Jose Masanet i Anna Villarroya. Equip Investigació: Juan-José Boté, Margarida Carnicé Mur, Maddalena Fedele, Núria Jornet Benito i Aurora Vall


Títol: Incorporant la Perspectiva de Gènere i LGBTI+ a la Docència de la FIMA

Entitat: Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals. Universitat de Barcelona. Finançament: Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura (CRICC). UB. Import: 1.500,00 €. Duració: 2020 – 2021.

Investigadores Principals: Maria-Jose Masanet i Anna Villarroya. Equip Investigació: Juan-José Boté, Margarida Carnicé Mur, Maddalena Fedele, Núria Jornet Benito i Aurora Vall