Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
EL GRUP DE RECERCA DE GEOBOTÀNICA I CARTOGRAFIA DE LA VEGETACIÓ

El Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació fou creat l'any 1994 pel professor Josep Vigo, reunint els deixebles directes de l'escola geobotànica del professor Oriol de Bolòs del Departament de Biologia Vegetal de la Universitat de Barcelona. Des de llavors, ha anat canviant de contingut i d'activitats.

L'objectiu genèric del Grup és l'estudi de les plantes vasculars, amb un èmfasi particular en la seva relació amb el medi on viuen, en els marcs pirinenc i mediterrani. Aquest objectiu inclou, al costat de les línies descriptives més clàssiques (florística, fitosociologia, fitotopografia) d'altres de funcionals o dinàmiques (ecologia de comunitats, biologia de poblacions, ecofisiologia vegetal) i d'aplicades (conservació biològica, gestió i restauració ambientals). És aquest plantejament plural el que els darrers anys ha permès els progressos més importants en geobotànica i en ecologia vegetal, a escala internacional. I al nivell de grup de recerca, integrar aquestes línies reforça el plantejament i la pràctica de la recerca.

La vocació general del Grup es manifesta a través d'activitats o projectes d'investigació, que s'estructuren en tres línies de recerca. Aquestes es diferencien temàticament, però també s'encavallen tant pel que fa als continguts conceptuals com a les activitats concretes.


Línies de recerca:
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu