Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
FORMACIÓ

GRAUS

Els membres del grup participem en dos Graus: Biologia i Ciències Ambientals, en assignatures tant bàsiques (Botànica, Ecologia, Sistema Terra) com d’especialitat (Cormòfits, Biogeografia, Vegetació i hàbitats).


MÀSTERS

També participem en tres màsters oficials, corresponents a programes de doctorat amb "Menció de Qualitat":D'altra banda, oferim la possibilitat d'incorporació a la recerca, a través de diversos dels projectes en curs, principalment a estudiants de Biologia, de Ciències Ambientals o d’altres graus i màsters afins.


TESIS

Tesis doctorals llegides recentment
(vegeu informació de cadascuna a http://www.tdx.cat)


Eulàlia PLADEVALL IZARD. 2022. Alpine vegetation dynamics and conservation the Pyrenean mires [Dinàmica i conservació de la vegetació alpina. Les molleres pirinenques]. Dir.: Josep M. NINOT, Aaron PÉREZ-HAASE. Loc.: Universitat de Barcelona

Marc TALAVERA ROMA. 2018. La recuperació dels coneixements tradicionals relatius a la biodiversitat com a eina per al desenvolupament d'un model agroalimentari més sostenible. Dir.: Josep M. NINOT. Loc.: Universitat de Barcelona

Alba ANADON ROSSELL. 2017. High mountain dwarf shrubs under climate change [Els subarbusts de l'alta muntanya sota els efectes del canvi climàtic]. Dir.: Josep M. NINOT, S. NOGUÉS i S. PALACIO. Loc.: Universitat de Barcelona

Arnau MERCADÉ LÓPEZ. 2016. Estudis de flora i vegetació del Moianès i àrees properes. Dir.: Josep M. NINOT. Loc.: Universitat de Barcelona

Estela ILLA BACHS. 2016. Estructura funcional de la vegetació alpina dels Pirineus. Dirs.: Empar CARRILLO i Josep M. NINOT. Loc.: Universitat de Barcelona

Aaron PÉREZ HAASE. 2016. Patrons estructurals, ecològics i biogeogràfics en vegetació de molleres i de torberes d'esfagnes. Dir.: Josep M. NINOT. Loc.: Universitat de Barcelona

Efrem BATRIU VILA. 2014. La construcció de les comunitats vegetals de maresma al delta del Llobregat. Paràmetres ambientals, trets funcionals i interaccions. Dir.: Josep M. NINOT i Joan PINO. Loc.: Universitat de Barcelona

Edmond PASHO. 2013. Factors driving tree growth responses to drought. Dir.: Jesús Julio CAMARERO i Sergio M. VICENTE-SERRANO. Loc.: Universidad de Zaragoza

Oriol GRAU FERNÁNDEZ. 2012. Plant-plant interactions along stress gradients in cold ecosystems [Interaccions planta-planta en gradients d'estrès en ecosistemes freds]. Dir.: Josep M. NINOT i Terry V. CALLAGHAN. Loc.: Universitat de Barcelona

Arben Q. ALLA. 2012. Relationship between primary and secondary growth in two Mediterranean Quercus species. Dir.: Jesús J. CAMARERO i Gabriel MONTSERRAT MARTÍ. Loc.: Universitat de Lleida

Isabel DORADO LIÑÁN. 2011. Millennial tree-ring proxy based climate reconstructions at the Iberian Peninsula: challenges and strengths (Reconstrucciones climáticas del último milenio basadas en anillos de crecimiento en la Península Ibérica: desafíos y puntos fuertes). Dir.: Emilia GUTIÉRREZ i Gerhard HELLE. Loc.: Universitat de Barcelona

Jorge ALBUIXECH MARTÍ . 2010. Análisis funcional del crecimiento vegetativo y la reproducción en robles mediterráneos. Dir: Jesús Julio CAMARERO. Loc.: Universidad de Zaragoza.

Enric BATLLORI PRESAS. 2008. Avaluació regional de la dinàmica recent de l'ecotò bosc-prats alpins als Pirineus. Dir.: Emilia GUTIERREZ i Empar CARRILLO. Loc.: Universitat de Barcelona.

Marc MACIAS FAURIA. 2008. Ecological processes and large-scale climate relationships in northern coniferous forests. Dir.: Emilia GUTIERREZ. Loc. Universitat de Helsinki.

Filipe José VALENTE CAMPELO. 2008. Climatic significance of tree-ring width and intra-annual wood features in Pinus pinea L. and Quercus ilex L. Dir.: Emilia GUTIERREZ. Loc.: Universitat de Coimbra.

Laia ANDREU HAYLES. 2007. Climate and atmospheric CO2 effects on Iberian pine forests assessed by tree-ring chronologies and their potential for climate reconstructions. Dir.: Emilia GUTIERREZ. Loc.: Universitat de Barcelona.

Artur LLUENT VALLET. 2007. Estudi de l'estructura i funcionament de les comunitats quionòfiles als Pirineus en relació a la variació dels factors ambientals. Dir.: Empar CARRILLO. Loc.: Universitat de Barcelona.

Montserrat RIBAS MATAMOROS. 2006. Dendroecología de Pinus halepensis Mill. en el este de la península Ibérica e islas Baleares: sensibilidad y grado de adaptación a las condiciones climáticas. Dir.: Emilia GUTIERREZ. Loc.: Universitat de Barcelona.

Ferran ROYO PLA. 2006. Flora i vegetació de les planes i serres litorals compreses entre el riu Ebro i la serra d'Irta. Dir.: Ramon M. MASALLES. Loc.: Universitat de Barcelona.
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu