Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
LÍNIES DE RECERCA

Ecologia de comunitats
L'estudi fitosociològic de la vegetació és una bona base per a l’aproximació ecològica a les comunitats vegetals. Paral·lelament, incrementem els treballs d'ecologia de comunitats, centrats en vegetació herbàcia i subarbustiva d'hàbitats singulars i limitants, com són les congesteres i les molleres pirinenques, els matollars d'alta muntanya i les jonqueres i herbassars litorals.

En el vessant fitosociològic, seguim incrementant el coneixement de la vegetació catalana a través de l'estudi d'àrees geogràfiques poc explorades o només conegudes parcialment, d'hàbitats concrets i de revisions sintaxonòmiques. Hem treballat sobretot en l'àmbit pirinenc (Aigüestortes, serra de Cadí, Andorra), però també en diverses àrees mediterrànies (muntanyes catalanídiques, franja litoral). Pel que fa a l'ecologia de comunitats, hem tractat especialment la vegetació d'alta muntanya, amb l'objectiu de comprendre les variacions que es produeixen a nivell de les zones de frontera de les comunitats com ara a la timberline, les congesteres i les molleres. En aquests ambients, hem establert parcel·les permanents per seguir les variacions temporals de la vegetació i de diferents paràmetres ambientals. També hem treballat en hàbitats homòlegs de latituds elevades (Scandes, Terra del Foc).


MEMBRES:
IMATGES: Més imatges
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu