Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
LÍNIES DE RECERCA

Cartografia de la vegetació
L’interès d’aquesta línia rau d’una banda en la interrelació entre coneixement fitotopogràfic de la vegetació i tècniques cartogràfiques, i de l’altra en les múltiples aplicacions derivades dels mapes de vegetació i d’hàbitats integrats en un Sistema d’Informació Geogràfica. En el primer aspecte, les eines d’anàlisi cartogràfica permeten extreure i elaborar dades que milloren el coneixement científic del paisatge. I en el segon, destaca la implementació d’aquest coneixement en la documentació relativa a gestió i conservació del medi. El nostre àmbit territorial correspon sobretot a Catalunya, però també inclou altres àrees pirinenques i de l'Aragó. Dins de la cartografia amb base fitosociològica, hem aixecat i publicat els fulls 1:50.000 corresponents als Pirineus catalans, i treballem en els de la resta de Catalunya. Pel que fa a la cartografia d'hàbitats, hem completat l'aixecament de tot Catalunya a escala 1:50.000, i hem iniciat la revisió dels fulls editats per a fer-ne una segona versió a escala 1:25.000. També, els darrers anys, hem realitzat i publicat els manuals d'Hàbitats de Catalunya. Tota aquesta documentació serveix de base per a un ampli ventall de diagnosis ambientals.

Altres cartografies més detallades en que treballem són les dels Hàbitats d'especial Interès (HICs) d'extensió territorial petita, les de les àrees d'especial interès d'Espais protegits, i les dels Parcs Naturals de Catalunya. A partir dels mapes d'hàbitats i de dades florístiques pròpies, hem elaborat índexs de valoració del patrimoni natural, aplicables en gestió i conservació.


Servidor de mapes d'hàbitats i de vegetació (SEMHAVEG): Accés al servidor


MEMBRES:
IMATGES: Més imatgesGrup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu