Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA

Una part de la nostra activitat científica prové d'encàrrecs directes per part d'entitats administratives amb competències en la gestió del patrimoni natural (conselleries i departaments de medi ambient, instituts tecnològics, empreses públiques), d'empreses de consultoria ambiental, i d'entitats no governamentals de caire naturalístic.

 • GIS de Cartografia de la vegetació

  La major part de la nostra activitat cartogràfica consisteix en la generació de documents (mapes, manuals) que són la base per a diagnosis ambientals i per al seguiment d'actuacions diverses sobre el territori. En són prova les sèries 1:50.000 de mapes d'hàbitats i de mapes de vegetació de Catalunya, el Manual dels Hàbitats de Catalunya, i una variada gamma de documents cartogràfics relatius a espais naturals o a d'altres àrees d’interès.
  Accés al servidor de mapes d'hàbitats i de vegetació (SEMHAVEG)

 • Avaluació i diagnosi de flora i vegetació

  Els estudis de flora i de vegetació són una bona base per a l'avaluació i la gestió conservativa, i alguns obeeixen explícitament a aquest objectiu. Els casos més clars corresponen als seguiments de poblacions de plantes rares o en situació de risc, a la cartografia de detall de plantes i comunitats igualment rares, o a la formació de bancs de llavors amb interès de conservació.

 • Conservació i restauració de poblacions i comunitats vegetals

  S'inclouen aquí alguns treballs sobre l'ecofisiologia d'arbres forestals, altres de seguiment de comunitats fràgils com són les de congesteres i molleres d'alta muntanya o les de maresmes litorals, i els relatius a restauració ecològica d'ambients degradats.
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu