Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
Amparo Carrillo Ortuño
Amparo Carrillo Ortuño
mcarrillo@ub.edu
Lloc de treball: Dept. de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals (secció Botànica), UB
Situació professional: Professora titular d'universitat
Publicacions
Projectes
Dades bàsiques:

Deixebla directa dels professors Josep Vigo i Oriol de Bolòs, la meva formació i orientació professionals s'han dirigit cap als seus mateixos camps d'activitat: florística, fitocenologia i cartografia de la vegetació. He treballat i ho segueixo fent en estudis florístics i de vegetació d'àmbit geogràfic pirinenc, bàsicament al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, a la Val d'Aran i a Andorra. Els darrers anys he orientat més l'estudi de la vegetació cap a la relació entre aquesta i els factors ambientals que la condicionen. Bona part dels temes de recerca en els que treballo estan relacionats amb la influència dels canvis climàtic i d'usos del sòl sobre comunitats especialment sensibles als factors ambientals: congesteres i bosc subalpí.

Hi ha una part important de la meva recerca que té com a objectiu transferir els coneixements generats (de flora, i encara més de vegetació) a la societat, concretament a l'administració pública. En aquest sentit participo en la gestió de bases de dades de flora i vegetació, i en diversos projectes de cartografia de la vegetació.


Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu