Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
Marc Talavera Roma
Marc Talavera Roma
info@eixarcolant.cat
Lloc de treball: Dept. de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals (secció Botànica), UB
Situació professional: Investigador predoctoral
Publicacions
Projectes
Dades bàsiques:

La meva recerca es desenvolupa en dos àmbits temàtics diferents però altament relacionats:

Per una banda, treballo en l’àmbit de l’ecologia vegetal, interessant-me especialment pels processos de dinàmica forestal conseqüència del canvi global, que es tradueixen en la colonització d’espais oberts per part d’espècies arbòries pioneres, tant a l’estatge subalpí (Pinus uncinata) com a les àrees mediterrànies (Pinus halepensis). Em centro en l’estudi de la reproducció, disseminació i establiment com a etapes clau del procés de reforestació, amb l’objectiu de poder entendre, preveure i gestionar millor aquests canvis en el paisatge.

Per una altra banda, treballo en els camps de l’etnobotànica i l’agroecologia, com a eines a partir de les quals mitigar / gestionar les transformacions paisatgístiques, ambientals i socioeconòmiques derivades del canvi global; i alhora afavorir un desenvolupament rural sostenible. Em centro en la recuperació del coneixement tradicional de la vegetació, i en l’avaluació, mitjançant cultius experimentals i jornades participatives, dels beneficis (tant ambientals com econòmics) que comportaria el desenvolupament de nous cultius a partir d’espècies silvestres o varietats tradicionals oblidades. Impulsor del Col·lectiu Eixarcolant.

Alhora, és necessari impulsar una nova manera de fer recerca que permeti la participació dels agents socials, afavorint així la transferència científica, la conscienciació ambiental i la creació de sinèrgies entre comunitat científica i societat.


Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu