Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
Josep Vigo Bonada
Josep Vigo Bonada
jvigo@ub.edu
Lloc de treball: Dept. de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals (secció Botànica), UB
Situació professional: Catedràtic d'universitat jubilat
Publicacions
Projectes
Dades bàsiques:

S’ha interessat sobretot per la distribució i l’ecologia de les plantes vasculars (Florística), l’estructura i el significat de les comunitats de plantes (Fitocenologia) i l’anàlisi del paisatge vegetal (Fitotopografia). Els treballs florístics l’han portat també a ocupar-se de classificació de les plantes (Taxonomia); i la interpretació del paisatge l’ha encaminat, sobretot els darrers anys, vers la Cartografia de la vegetació. En aquest àmbit, ha estat responsable científic de l’adaptació al territori català del sistema d’hàbitats CORINE de la Unió Europea, per a la Generalitat de Catalunya.


Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu