Geografies de sexualitats i el dret a la ciutat: una perspectiva emocional i interseccional per al cas de la comunitat LGTBI (SEXITY)