Investigació avaluativa del programa d’atenció integral a dones i fills i filles víctimes de violència de gènere.