Cometes

Les cometes són uns elements tipogràfics que s’utilitzen per assenyalar una citació, un terme o una expressió dins d’un text.

En català, hi ha diversos tipus de cometes, amb funcions diferents. En general, s’usen preferiblement les cometes baixes o llatines («...»), especialment en textos de publicació acurada i de gran impacte, en lloc de les cometes altes o angleses (“...”), que es reserven per a textos volàtils i amb poca projecció. Finalment, les cometes simples (‘...’) tenen usos molt específics.

Si s’han de fer servir cometes dins d’unes altres cometes, cal seguir la jerarquia següent: « “ ‘ ’ ” ».

Exemple adequatQuan en Joel va dir «el fragment que he escrit diu: Damunt del taulell, clavat amb xinxetes, hi tenia l’anunci comercial que se li anava assecant: El seu nas, senyor, és una cova de microbis, Antimic els hi matarà tots. Estava segur que cridaria l’atenció» vaig saber de seguida que aquell era un fragment de Mirall trencat.


Des del punt de vista gràfic, no s’ha de deixar mai un espai en blanc després de les cometes d’obertura; ni tampoc abans de les cometes de tancament.

Exemple adequatQuan el president de l’Associació va dir «dimiteixo» tota la sala va esdevenir un clam.

Exemple no admissibleQuan el president de l’Associació va dir « dimiteixo » tota la sala va esdevenir un clam.


Finalment, convé tenir en compte el contacte de les cometes amb altres signes de puntuació.
Més informació
Martínez de Sousa, José. Diccionario de tipografía y del libro. 2a ed. Madrid: Paraninfo, 1981, pàg. 44.

Martínez de Sousa, José. Diccionario de ortografía. Madrid: Editorial Anaya, 1985, pàg. 147.

Martínez de Sousa, José. Manual de estilo de la lengua española. Gijón: Trea, 2000, pàg. 514.

Mestres, Josep Maria et al. Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. 4a ed. Vic: Eumo Editorial; Universitat de Barcelona; Universitat Pompeu Fabra; Associació de Mestres Rosa Sensat, 2009, pàg. 196, vii, §10.

Pujol, Josep Maria; Solà, Joan. Ortotipografia. Manual de l’autor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic. 3a ed. rev. Barcelona: Columna, 2000.
Darrera actualització: 16-10-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Cometes» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1163> [consulta: 28 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina