Canvis ortogràfics 2016

Els canvis més significatius de la nova versió de l’Ortografia de l’Institut d’Estudis Catalans es reprodueixen en els punts següents:

 • Accents diacrítics

  S’escriuen amb accent diacrític únicament quinze mots monosíl·labs.

  Exemple adequat
  bé
  déu
  és
  mà
  més
  món
  pèl
  què
  sé
  sí
  sòl
  són
  té
  ús
  vós


  Els compostos i derivats d’aquests quinze mots no s’accentuen.

  Exemple adequatadeu, adeu-siau, marededeu, rodamon, a contrapel, entresol, subsol


 • Dièresis

  No porten dièresi els derivats cultes acabats amb el sufix -al si el mot primitiu no presenta un hiat.

  Exemple adequatfluidal [de fluid], laical [de laic], col·loidal [de col·loide],
  helicoidal [de helicoide], trapezoidal [de trapezoide]

  Exemple adequatproïsmal [de proïsme], veïnal [de veí]


 • Apostrofació de mots començats pel prefix a-

  L’article definit la i la preposició de s’apostrofen davant de mots formats amb el prefix negatiu a-.

  Exemple adequatl’anormalitat, l’asèpsia, l’asimetria

  Exemple adequatsituació d’anormalitat, mesures d’asèpsia, casos d’asimetries


 • Mots prefixats i compostos amb r doble

  Quan el segon formant comença per r, s’escriu rr:

  • En els mots formats amb els prefixos a- privatiu i cor-.

   Exemple adequatarrítmia, corresponsable


  • En el mot erradicar i derivats.

   Exemple adequaterradicar, erradicació, erradicatiu


  • En els compostos amb els radicals raqui(o)-, reo-, rin(o)-, rinco-, riz(o)- i rodo-.

   Exemple adequatcefalorraquidi, batirreòmetre, otorrinolaringòleg, ornitorrinc, micorriza, cinorròdon


  • En els compostos amb les terminacions -rràfia i -rrexi.

   Exemple adequatneurorràfia, metrorrexi


 • Mots prefixats i compostos amb e epentètica

  En mots prefixats i compostos, quan el segon formant comença per s seguida de consonant, i coincideix formalment i semànticament amb un mot català, s’hi escriu una e epentètica.

  Exemple adequatarterioesclerosi [esclerosi], cardioespasme [espasme],
  electroestàtic [estàtic], feldespat [espat]

  Exemple adequatmicroscòpic, termòstat, atmosfera


  Això facilita la coneixença de l’ortografia d’aquests mots perquè s’assimilen a la resta de compostos i prefixats.

  Exemple adequatautoescola, infraestructura, poliesportiu, preescolar


 • Guionets

  • En els conjunts formats per un substantiu o un adjectiu precedits de l’adverbi no, s’escriu un guionet únicament en els casos lexicalitzats.

   Exemple adequatel no-alineament, art no-figuratiu

   Exemple adequatla no confessionalitat de l’Estat, arma no reglamentària


  • En els compostos a la manera culta (formats per dos o més adjectius el primer dels quals acaba en -o), és admissible l’ús del guionet quan es vol remarcar la independència dels conceptes expressats.

   Exemple adequatel tractat hispano-americà [entre Espanya i Amèrica]

   Exemple adequatels països hispanoamericans [d’Hispanoamèrica]


  • S’escriuen aglutinats i sense guionet tant les expressions nominals lexicalitzades com els compostos formats per dues bases verbals del mateix camp semàntic que no es consideren mots repetitius o expressius.

   Exemple adequatun sensepapers, una contrarellotge

   Exemple adequata cuitacorrents, sucamulla, a matadegolla


RetrucsPer aplicar la nova ortografia a l’edició de documents, podeu incorporar als verificadors ortogràfics el diccionari complementari i el d’exclusions que hi ha al Retrucs.
Més informació
Nogué Serrano, Neus. Les principals novetats de l’Ortografia catalana (2017) i la Gramàtica de la llengua catalana (2016) de l’Institut d’Estudis Catalans [en línia]. [Barcelona]: Santillana, 2017. <http://hdl.handle.net/2445/127206> [consulta: 18 setembre 2021].

Ortografia catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2017. <http://www.iec.cat/llengua/documents/ortografia_catalana_versio_digital.pdf> [consulta: 10 setembre 2021].

Ortografia catalana: modificacions en les entrades del DIEC2 [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2017. <https://www.iec.cat/llengua/documents/ORTOGRAFIA-Modificacions entrades DIEC2.pdf> [consulta: 15 novembre 2021].  

Ortografia catalana: presentació [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2016. <http://www.iec.cat/llengua/documents/ORTOGRAFIA-Presentació.pdf> [consulta: 17 gener 2017].

Principals modificacions que inclou l’Ortografia catalana de l’IEC (2016) [en línia]. Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, 2016. <http://hdl.handle.net/2445/104063> [consulta: 16 gener 2017].

Resum de la nova ‘Ortografia catalana’ [en línia]. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics, 2017. <http://hdl.handle.net/2445/120885> [consulta: 20 setembre 2017].
Darrera actualització: 20-7-2023
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Canvis ortogràfics 2016» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2861> [consulta: 17 abril 2024].
Pujar al principi de la pàgina