Accent diacrític

L’accent diacrític permet de distingir mots que tenen una mateixa forma gràfica però un significat diferent i, per tant, serveix per evitar possibles confusions.

 • Hi ha quinze mots monosíl·labs que, excepcionalment, s’accentuen.

  Exemple adequat
  bé
  déu
  és
  mà
  més
  món
  pèl
  què
  sé
  sí
  sòl
  són
  té
  ús
  vós


 • Els plurals d’aquests mots conserven l’accent si continuen coincidint gràficament amb el plural dels mots que no en porten.

  Exemple adequatbéns, déus, pèls, quès, sís, sòls

  Exemple adequatmans, mons


 • Els compostos i derivats d’aquests monosíl·labs no s’accentuen.

  Exemple adequatadeu, marededeu, pregadeu, redeu, semideu
  almon, rodamon
  a contrapel, a l’empel, repel
  entresol, subsol, vertisol


 • Conserven, en canvi, l’accent els compostos que han de portar guionet.

  Exemple adequatdéu-vos-guard, déu-n’hi-do, mà-llarg, més-dient, pèl-roig


 • Així doncs, han deixat de dur accent tota una sèrie de mots d’ús habitual.

  Exemple adequatbota (botes), dona (dones), feu, desfeu, refeu, fora, molt (molta, molts, moltes), mora (mores), net (neta, nets, netes), besnet, rebesnet, os (ossa, ossos, osses), soc, vens, venen, ves


D’altra banda, en alguns casos molt puntuals i justificats, s’admet un ús discrecional de l’accent diacrític.

 • En topònims.

  Exemple adequatJóc, Móra
  carrer del Cós, clot de l’Ós


 • En enunciats aïllats (com ara títols, eslògans, etiquetes, etc.) per evitar ambigüitats que no resol el context comunicatiu.

  Exemple adequatS’han trobat restes d’óssos al bosc.

  Exemple adequatS’han trobat restes d’ossos al bosc.


 • En transcripcions d’usos metalingüístics, medievals o dialectals.
Més informació
Ortografia catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2017, p. 96-99. <http://www.iec.cat/llengua/documents/ortografia_catalana_versio_digital.pdf#page=98> [consulta: 13 febrer 2021].
Darrera actualització: 5-2-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Accent diacrític» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=3141> [consulta: 23 setembre 2023].
Pujar al principi de la pàgina