Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Nombres

 • El nombre va davant d’un nom
 • El nombre va darrere del nom
 • Remarques
  • Apostrofació de les xifres
  • Nombres a final de línia
  • Nombres a principi de frase
  • Nombres amb guionet
  • Ordinals en xifres
  • Separació de decimals
  • Separació de milers
  • Usos de les xifres romanes
   • Usos opcionals
   • Usos no recomanables
   • Lectura de les xifres romanes
 • Casos particulars
  • Indicacions horàries
  • Números d’identificació
  • Números de telèfon

Nombres

Els nombres es poden escriure de dues maneres: amb lletres o amb xifres.

En general, quan els nombres van davant d’un nom —o quan són noms—, s’escriuen amb lletres.

Exemple adequatFalta una hora perquè comenci l’acte.

Exemple adequatEl zero va arribar a Occident per mitjà dels àrabs.


En canvi, quan els nombres van darrere d’un nom, normalment s’escriuen amb xifres.

Exemple adequatEl curs es fa a l’aula 2.


Aquestes dues regles generals, però, s’han d’aplicar tenint en compte una sèrie de remarques i casos particulars.

Guia ràpidaSi voleu tenir una visió resumida del capítol, feu un cop d’ull a la guia ràpida.
Més informació
Mestres, Josep Maria et al. Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. 4a ed. Vic: Eumo Editorial; Universitat de Barcelona; Universitat Pompeu Fabra; Associació de Mestres Rosa Sensat, 2009.

Pujol, Josep Maria; Solà, Joan. Ortotipografia. Manual de l’autor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic. 3a ed. rev. Barcelona: Columna, 2000.

El nombre va davant d’un nom

Quan els nombres van davant d’un nom —o quan són noms—, s’escriuen amb lletres.

Exemple adequatLes dues vicerectores noves han pres possessió del càrrec.

Exemple adequatÉs el tercer alumne que s’ha matriculat avui.

Exemple adequatLa Facultat té vint-i-cinc grups de recerca reconeguts.


Amb tot, però, l’ús de les xifres és preferible o inevitable en casos com els següents:

 • Nombres formats per tres mots o més.

  Exemple adequatS’hi han inscrit 1.130 alumnes.

  Exemple inadequatS’hi han inscrit mil cent trenta alumnes.


  També convé escriure amb xifres els nombres de només dos mots si algun porta guionet.

  Exemple adequatHi havia 154 persones a la sala.

  Exemple inadequatHi havia cent cinquanta-quatre persones a la sala.


 • Nombres que expressen una quantitat i van seguits del símbol corresponent.

  Exemple adequatLa longitud del riu Ebre és de 910 km.
  Exemple no admissibleLa longitud del riu Ebre és de nou-cents deu km.

  Exemple adequatLa temperatura mitjana anual és de 17 °C.
  Exemple no admissibleLa temperatura mitjana anual és de disset °C.


 • Nombres amb decimals.

  Exemple adequatEl tipus d’interès ha pujat
  un 1,3.
  Exemple no admissibleEl tipus d’interès ha pujat
  un u coma tres.


Pel que fa a les quantitats arrodonides superiors al milió i que estiguin formades per més de dos mots, es pot usar la grafia mixta, en què la primera part del numeral s’expressa amb xifres i es completa amb el mot milions, bilions, etc.

Exemple adequat152 milions
Exemple inadequat152.000.000

Exemple adequat2.900 bilions
Exemple inadequat2.900.000.000.000.000


En tot cas, en l’escriptura dels nombres sempre ha de prevaldre la coherència i s’ha d’evitar el tractament diferent en un mateix fragment.

Exemple adequatHi havia 146 estudiants matriculats (141 de grau i 5 de màster).

Exemple inadequatHi havia 146 estudiants matriculats (141 de grau i cinc de màster).


Més enllà d’aquestes consideracions, cada context determina si és millor emprar lletres o xifres. En general, com més discursiu sigui un text, més es tendeix a escriure les quantitats en lletres i, en canvi, com més esquemàtic, més es tendeix a fer-ho en xifres.

El nombre va darrere del nom

Quan el nombre va darrere d’un nom, per regla general, s’escriu amb xifres.

Si la xifra correspon a un nombre que identifica un objecte dins una sèrie, generalment s’usen les xifres aràbigues.

Exemple adequatLa conferència és a l’aula 3.

Exemple adequatLa solució és a la pàgina 234.

Exemple adequatSi voleu més informació, truqueu al telèfon 934 035 417.

Exemple adequatVam fer el trajecte amb un Boeing 747.

Exemple adequatArribaran a Barcelona el dia 7.


En alguns casos, però, es fan servir les xifres romanes.

Exemple adequatJaume I el Conqueridor

Exemple adequatel segle xxi

Exemple adequatl’assignatura Ciència Política II

Remarques

S’apostrofa davant de les xifres que comencen per u o onze.

 • l’1 de setembre

 • un pressupost d’1.354.700 €

 • l’XI Jornada de Matemàtiques a l’Escola

 • l’11a clàusula del contracte

Els nombres, els intervals i les xifres i símbols relacionats no poden quedar partits a final de línia.

 • Truqueu al 934 035 478

 • Es va incloure a la memòria del curs
  2016-2017.

 • Ha recorregut els 42,2 km
  de la marató.

Si una frase comença amb un nombre que no es pot escriure amb lletres, és preferible alterar-ne l’ordre o anteposar-hi una expressió del tipus un total de.

 • Han assistit a l’acte d’inauguració del curs 382 persones.

 • Un total de 382 persones han assistit a l’acte d’inauguració del curs.

Cal unir amb guionet les desenes i unitats, i les unitats i centenes.

 • vint-i-tres

 • trenta-quatre

 • vuit-centè

Els ordinals en singular s’abreugen amb la xifra seguida de l’última lletra de la paraula sencera. Els plurals, amb les dues últimes.

 • 8è [vuitè]

 • 13es [tretzenes]

La separació decimal s’ha de fer amb coma.

 • 6,53 g

 • 3,14159265 ms

En les quantitats de més de tres xifres, els dígits se separen de tres en tres (començant sempre per la dreta) generalment amb un punt.

 • 1.258 €


Quan el nombre indica ordre o identifica un element dins una sèrie (anys, codis postals, números de pàgina, etc.) s’escriuen tots els dígits seguits.

 • Ramón y Cajal va néixer el 1852.

 • Vegeu la pàgina 1423.

S’escriuen amb xifres romanes els nombres que acompanyen els noms de monarques i altres càrrecs jeràrquics civils i religiosos, els segles i els noms d’assignatures consecutives.

 • el faraó Tuthmosis II

 • el segle xxi

 • Dret Civil II


Apostrofació de les xifres

L’article el o la i la preposició de s’apostrofen davant de les xifres que comencen per u o onze, d’acord amb la norma general.

Exemple adequatl’11 de juny
un pressupost d’1.354.700


En el cas dels ordinals, només s’apostrofa davant de onzè o onzena.

Exemple adequatl’XI Jornada de Matemàtiques a l’Escola
l’11a clàusula del contracte

Exemple adequatel I Congrés de Medicina
Exemple no admissiblel’I Congrés de Medicina

Nombres a final de línia

Un nombre escrit amb xifres no pot quedar partit en línies diferents.

Exemple adequatTruqueu al
934 035 478

Exemple no admissibleTruqueu al 934
035 478


De la mateixa manera, no poden partir-se els dos termes d’un interval separats per un guionet.

Exemple adequatEs va incloure a la memòria del curs
2016-2017.

Exemple no admissibleEs va incloure a la memòria del curs 2016-
2017
.


Tampoc no poden quedar en línies diferents les xifres i els símbols que hi estiguin relacionats.

Exemple adequatHan aconseguit més d’11.500 €
per reconstruir cinc escoles d’Haití.

Exemple no admissibleHan aconseguit més d’11.500 
per reconstruir cinc escoles d’Haití.


Exemple adequatHa recorregut els 42,2 km
de la marató.

Exemple no admissibleHa recorregut els 42,2
km
de la marató.

Nombres a principi de frase

No és recomanable començar una frase amb un nombre escrit amb xifres.

Exemple adequatDues estudiants de Medicina han guanyat un premi de recerca.

Exemple inadequat2 estudiants de Medicina han guanyat un premi de recerca.


Si no és possible escriure’l amb lletres, és preferible alterar l’ordre de la frase o anteposar-hi una expressió del tipus un total de.

Exemple adequatHan assistit a l’acte d’inauguració del curs 382 persones.

Exemple adequatUn total de 382 persones han assistit a l’acte d’inauguració del curs.

Exemple inadequat382 persones han assistit a l’acte d’inauguració del curs.

Nombres amb guionet

Cal unir amb guionet les desenes i unitats, i les unitats i centenes —fins i tot en els ordinals.

 • Desenes i unitats:

  Exemple adequattrenta-quatre

  Exemple adequatseixanta-setè


 • Unitats i centenes:

  Exemple adequatnou-cents

  Exemple adequatvuit-centè


Del vint-i-u al vint-i-nou, hi ha dos guionets.

Exemple adequatvint-i-tres

Exemple adequatvint-i-vuitè


Els mots derivats de centenes no porten guionet.

Exemple adequatnoucentisme

Exemple adequatvuitcentista

Ordinals en xifres

Quan els ordinals van en singular, s’abreugen amb la xifra seguida de l’última lletra de la paraula sencera, sense deixar cap espai entremig i sense punt al final.

Exemple adequat3r [tercer]
Exemple inadequat3r.
Exemple inadequat3.r

Exemple adequat18a [divuitena]
Exemple inadequat18a.
Exemple inadequat18.a


Si l’última lletra de la paraula sencera va accentuada, l’accent es manté també en l’abreviació.

Exemple adequat [setè]

Exemple adequat15è [quinzè]


Quan els ordinals van en plural, s’abreugen escrivint la xifra seguida de les últimes dues lletres de la paraula sencera, sense deixar cap espai entremig i sense punt al final.

Exemple adequat4ts [quarts]
Exemple inadequat4ts.
Exemple inadequat4.ts

Exemple adequat17es [dissetenes]
Exemple inadequat17es.
Exemple inadequat17.es


En els casos en què l’ordinal s’expressi en xifres romanes, no es fa servir cap marca d’abreviació i, per tant, no s’escriu cap lletra al costat de la xifra.

Exemple adequatV Congrés Internacional d’Educació Física
Exemple no admissible Congrés Internacional d’Educació Física

Exemple adequatVI Trobades de Professorat de Ciències de la Salut
Exemple no admissibleVIes Trobades de Professorat de Ciències de la Salut

Separació de decimals

La separació decimal es fa amb una coma en la majoria de països europeus, encara que hi ha llengües (com ara l’anglès) que fan servir el punt. Per evitar la confusió amb el separador de milers en català no és recomanable usar el punt com a separador decimal, tret que tècnicament no es pugui configurar la coma amb aquesta funció, cosa que la tecnologia i programari actual en general permeten. D’altra banda, no és correcte emprar una coma volada amb aquest funció.

Exemple adequat6,53 g
Exemple inadequat6.53 g
Exemple no admissible6’53 g

Exemple adequat3,14159265 ms
Exemple inadequat3.14159265 ms
Exemple no admissible3’14159265 ms


En determinades disciplines i en edicions molt acurades en què es fa servir l’espai fi per separar els milers, d’acord amb la norma ISO 80000-1, l’agrupació també s’aplica a les xifres decimals (començant pel separador de decimals cap a la dreta).

Exemple adequat1 763,141 592 65 mg

Exemple no admissible1.763,141 592 65 mg
Més informació
ISO 80000-1. Grandeurs et unités. Partie 1: Généralités. Ginebra: ISO, 2009.

«Reial decret 493/2020, de 28 d’abril, pel qual es modifica el Reial decret 2032/2009, de 30 de desembre, pel qual s’estableixen les unitats legals de mesura». Butlletí Oficial de l’Estat, 2020, núm.  119. Disponible en línia a https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4707-C.pdf.

Separació de milers

Per facilitar la lectura dels nombres que expressen quantitats llargues (de més de tres xifres), es fa servir el punt per separar els dígits de tres en tres (començant sempre per la dreta). En català no és recomanable fer servir la coma amb aquesta funció, tot i que hi ha llengües com ara l’anglès que la fa servir.

Exemple adequat1.258 €
Exemple no admissible1258 €
Exemple inadequat1,258 €


En determinades disciplines i en edicions molt acurades, és habitual seguir les recomanacions de la norma ISO 80000-1, segons la qual la separació d’aquests grups de tres xifres s’ha de fer amb un espai fi en comptes del punt.

Exemple adequat4 250 679 km


Quan el nombre no indica quantitat sinó que indica ordre o identifica un element dins una sèrie (anys, codis postals, números de pàgina, etc.), les xifres no se separen i s’escriuen tots els dígits seguits.

Exemple adequatRamón y Cajal va néixer el 1852.
Exemple no admissibleRamón y Cajal va néixer el 1.852.

Exemple adequat43500 Tortosa
Exemple no admissible43.500 Tortosa

Exemple adequatVegeu la pàgina 1423.
Exemple no admissibleVegeu la pàgina 1.423.

Exemple adequatAvinguda Diagonal, 1400
Exemple no admissibleAvinguda Diagonal, 1.400


Hi pot haver alguns casos excepcionals, com ara els números de telèfon, en què els dígits s’agrupin d’una manera determinada per facilitar-ne la lectura.

Exemple adequat934 035 478
616 924 316
Exemple inadequat934035478
616924316
Més informació
ISO 80000-1. Grandeurs et unités. Partie 1: Généralités. Ginebra: ISO, 2009.

Usos de les xifres romanes

S’escriuen amb xifres romanes els nombres que acompanyen els noms següents:

 • Monarques i altres càrrecs jeràrquics civils i religiosos

  Exemple adequatla comtessa Joana II d’Empúries
  el rei Enric III d’Anglaterra
  la tsarina Caterina II de Rússia
  el faraó Tuthmosis II
  el papa Simplici I
  el bisbe de Girona Gotmar III


 • Segles

  Exemple adequatel segle ii aC
  el segle xxi


 • Assignatures consecutives

  Exemple adequatDret Civil I
  Dret Civil II


Per saber en quins casos les xifres romanes s’escriuen en versaletes o en majúscules es pot consultar el criteri en què s’explica l’ús de la versaleta.

Usos opcionals

En alguns casos, l’ús de les xifres romanes no és l’única opció per escriure el nombre.

 • Activitats acadèmiques, culturals o socials que es repeteixen periòdicament.

  Exemple adequatVIII Congrés d’Història Moderna de Catalunya

  Exemple adequatTercer Congrés Europeu de Matemàtiques

  Exemple adequat38è Festival Internacional de Música Pau Casals


  A l’hora de reproduir el nom d’una activitat ja establerta, sempre s’ha de respectar la tria de l’entitat organitzadora.

 • Números d’ordre de volums, fascicles, revistes i parts internes en què es divideix un text, en què la tria depèn habitualment del tipus de document.

  Exemple adequatel capítol 2 de la tesi doctoral

  Exemple adequatla secció iii de l’Estatut


 • Números de pàgina de la introducció, el prefaci o altres parts preliminars d’un llibre.

  Exemple adequatLlegiu la pàgina 3 de la introducció.

  Exemple adequatAixò s’esmenta en la pàgina xiii del prefaci.

Usos no recomanables

Hi ha casos en què no és recomanable l’ús de les xifres romanes.

 • Mil·lennis

  Exemple adequatprimer mil·lenni
  Exemple inadequati mil·lenni

 • Fets o períodes històrics determinats

  Exemple adequatSegona República Espanyola
  Exemple inadequatII República Espanyola

  Exemple adequatPrimera Guerra Mundial
  Exemple inadequatI Guerra Mundial

Lectura de les xifres romanes

Les xifres romanes es llegeixen com a ordinals quan van davant del nom a què fan referència.

Exemple adequatel V [cinquè] Congrés

Exemple adequatla XXV [vint-i-cinquena] Olimpíada


Quan van darrere del nom, en general, es llegeixen com a cardinals, tot i que els nombres inferiors a deu també es poden llegir com a ordinals.

Exemple adequatel segle i [u o primer]

Exemple adequatel segle xxi [vint-i-u]

Exemple adequatel capítol vi [sis o sisè]

Exemple adequatel capítol lxxxi [vuitanta-u]

Exemple adequatla pàgina iii [tres o tercera]

Exemple adequatla pàgina xiii [tretze]


En canvi, en el cas de noms propis de persona, els nombres inferiors a deu només es poden llegir com a ordinals.

Exemple adequatJoan Pau II [segon]
Exemple no admissibleJoan Pau II [dos]

Exemple adequatEnric VIII [vuitè]
Exemple no admissibleEnric VIII [vuit]

Exemple adequatLluís XIV [catorze]

Exemple adequatBenet XVI [setze]

Casos particulars

En les indicacions horàries fetes amb xifres es recomana fer servir dos grups de xifres separats per dos punts per indicar les hores i els minuts. No s’hi ha d’afegir ni el mot hores ni el símbol h.

 • Dilluns, 18 de febrer, a les 12:45.

 • Horari: de 9:00 a 14:00

Els números de documents d’identificació de persones o entitats (NIUB, DNI, NIE, CIF, passaport, etc.) s’escriuen seguits, sense cap tipus de separació.

 • DNI: 68455110G

 • Passaport: NFU355334T

Per facilitar la lectura dels números de telèfon, és convenient separar-ne les xifres en grups de tres.

 • Podeu trucar al telèfon 934 021 100.

 • Més informació: 555 345 555

Indicacions horàries

En les indicacions horàries fetes amb xifres, es recomana seguir el sistema internacional recollit a l’ISO 8601 i fer servir dos grups de xifres separats per dos punts per indicar les hores i els minuts.

Exemple adequatLes dades s’actualitzen diàriament a les 19:45.


En aquest cas, a la indicació horària no s’hi ha d’afegir ni el mot hores ni el símbol h.

Exemple no admissibleLes dades s’actualitzen diàriament a les 19:45 hores.

Exemple no admissibleLes dades s’actualitzen diàriament a les 19:45 h.


No són recomanables, per tant, altres solucions que s’han fet servir tradicionalment.

Exemple inadequatLes dades s’actualitzen diàriament a les 19.45 hores.

Exemple inadequatLes dades s’actualitzen diàriament a les 19.45 h.


Aquest tipus de notació es regeix per un sistema de vint-i-quatre hores i, per regla general, no s’afegeix cap zero al davant de les hores d’una sola xifra.

Exemple adequatEl tren de les 9:46 arriba a Girona a les 14:30.

Exemple adequatDades recollides al terrat de l’edifici a les 13:29:14.


En el cas de textos molt esquemàtics, com ara taules o llistes, es pot afegir un zero abans de les hores d’una sola xifra per mantenir la informació ben alineada.

Exemple adequat08:00-09:30   Iconografia
09:30-11:00   Història de la Música
11:00-12:30   Llenguatges Artístics

Exemple inadequat8:00-9:30      Iconografia
9:30-11:00    Història de la Música
11:00-12:30  Llenguatges Artístics


Els minuts sempre s’han d’escriure amb dues xifres, fins i tot quan correspon a l’hora en punt.

Exemple adequatHorari: d’11:00 a 15:00
Exemple inadequatHorari: d’11 a 15 h
Exemple adequatel tren de les 21:05
Exemple no admissibleel tren de les 21:5


En general, per indicar una quantitat d’hores escrita en xifres, cal fer ús de l’escriptura habitual dels numerals, amb els decimals i símbols corresponents.

Exemple adequatDurada del curs: 3,5 h

Exemple no admissibleDurada del curs: 3:30


En l’àmbit audiovisual —en un guió o escaleta, per exemple—, el minutatge se sol indicar en hores, minuts i segons, separats per dos punts.

Exemple adequat33:45 / 1:28:59
Més informació
ISO 8601. Représentation de la date et de l’heure. Ginebra: ISO, 2004.

Números d’identificació

Els números de documents d’identificació de persones o entitats (NIUB, DNI, NIE, CIF, passaport, CIP, etc.), que en general poden combinar tant lletres com xifres, s’escriuen seguits, sense cap tipus de separació.

Exemple adequatNIUB: 10355522
DNI: 68455110G
NIE: Z4220044H
Passaport: NFU355334T
CIP: NAAE1733114055
Exemple inadequatNIUB: 10 355 522
DNI: 68.455.110-G
NIE: Z4220044-H
Passaport: NFU-355334-T
CIP: NAAE 1 733114 05 5

Números de telèfon

Per facilitar la lectura dels números de telèfon, sempre que es pugui, és convenient separar-ne les xifres en grups de tres. No és recomanable, doncs, mantenir altres sistemes d’agrupació alternatius.

Exemple adequatPodeu trucar al telèfon 934 021 100.

Exemple inadequatPodeu trucar al telèfon 93 402 11 00.


Cal evitar que quedin partits en línies diferents.

Exemple adequatTruqueu al
934 035 478

Exemple no admissibleTruqueu al 934
035 478


En el cas que es vulgui indicar una extensió, s’ha d’escriure entre parèntesis després del número de telèfon i separada per un espai. Si és necessari, s’hi pot afegir la indicació extensió (que es pot abreujar com a ext. en contextos esquemàtics).

Exemple adequatCal trucar al 934 555 477 (5501).

Exemple adequatCal trucar al 934 555 477 (extensió 5501).

Exemple adequatMés informació: 934 555 477 (ext. 5501)


El prefix internacional del telèfon s’escriu al davant, precedit pel símbol +, separat del número de telèfon per un espai i sense parèntesis.

Exemple adequatMés informació: +34 934 555 477

Exemple inadequatMés informació: (+34) 934 555 477


Si s’indiquen diferents números de telèfon o extensions, cal usar l’opció més adequada segons el context.

 • Si la informació apareix dins una frase, cal fer servir la puntuació o els nexes corresponents.

  Exemple adequatPodeu trucar als telèfons 934 035 477 o 555 345 555.

  Exemple inadequatPodeu trucar als telèfons 93 403 54 77 / 555 345 555.


 • En textos més esquemàtics, com ara capçaleres de documents o quadres informatius, cal trobar la solució gràfica més adequada.

  • Si és possible, és millor escriure’ls l’un a sota de l’altre, en línies diferents. No és necessari posar-hi al davant l’abreviatura tel.

   Exemple adequatMés informació:
   934 035 477
   555 345 555

   En el cas que s’indiqui un número de fax, per evitar la confusió, es pot fer una acotació entre parèntesis darrere el número.

   Exemple adequatMés informació:
   934 035 478
   934 035 484 (fax)


  • Si s’han d’escriure a la mateixa línia, es poden separar amb una pleca o qualsevol altre símbol (com ara un punt volat o una barra inclinada), amb un espai abans i després del caràcter triat.

   Exemple adequatMés informació: 934 035 477 | 555 345 555

   Exemple adequatMés informació: 934 035 477 · 555 345 555


 • En cas d’haver de consignar números de telèfons consecutius cal escriure’ls sencers i no es pot usar cap sistema d’escriptura abreujada.

  Exemple adequatPodeu trucar als telèfons 555 345 123, 555 345 124 o 555 345 125.

  Exemple inadequatPodeu trucar als telèfons 555 345 123/124/125.Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 24-10-2023
Citació recomanada:
«Nombres» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri_bloc.php?id=308> [consulta: 3 desembre 2023].