Citacions literals

Una citació literal o textual és la reproducció d’allò que ha dit o ha escrit una persona. La citació ha de ser fidel a l’original i cal indicar-ne sempre la procedència. Les citacions han de recollir declaracions rellevants per a la informació. Justament per això, no han de ser gaire llargues: pot ser un mot, una frase o, excepcionalment, un fragment de diverses línies.

En algunes ressenyes científiques, s’utilitzen molt les citacions perquè, sovint, els mitjans que reben
aquestes notes de premsa, les reutilitzen com si veritablement haguessin entrevistat els autors citats.
Amb tot, és convenient tallar les citacions amb incisos i altres recursos quan són excessivament llargues.

En qualsevol cas, una notícia no pot estar construïda a partir de citacions i una citació no ha de servir com a conclusió d’un text. L’últim paràgraf l’hauria de poder redactar el periodista amb les seves pròpies paraules.

 • Les citacions van entre cometes baixes. Quan la citació està integrada en el discurs, s’ha de puntuar segons la frase que la contingui.

  Exemple adequatSegons Toni Rovira, investigador principal de l’estudi, «l’objectiu de la recerca és trobar materials més sostenibles».
  Exemple no admissibleSegons Toni Rovira, investigador principal de l’estudi: “L’objectiu de la recerca és trobar materials més sostenibles”.

  Exemple adequat«Cal tenir ben present que el canvi climàtic és part de la fisiologia de la Terra», recorda Gabrielle Scheitlin.
  Exemple no admissible“Cal tenir ben present que el canvi climàtic és part de la fisiologia de la Terra” recorda Gabrielle Scheitlin.


 • Quan una citació s’introdueix amb un verb de dicció, es pot utilitzar l’estil directe o l’estil indirecte. En l’estil directe, la citació es reprodueix darrere dels dos punts que cal posar a continuació del verb. És un recurs adequat per imprimir vivacitat al text i mantenir l’interès del lector. En l’estil indirecte, més discursiu, la citació es reprodueix a continuació de la conjunció que.

  Exemple adequatEl professor Palau explica: «Aquesta línia de recerca és clàssica, però predominant». [directe]

  Exemple adequatEl professor Palau explica que «aquesta línia de recerca és clàssica, però predominant». [indirecte]

  Exemple no admissibleEl professor Palau explica que: «aquesta línia de recerca és clàssica, però predominant».


 • Un altre aspecte que cal tenir en compte quan s’opta per l’estil indirecte és l’adequació de la forma verbal de la frase principal amb la de la citació.

  Exemple adequatLa Mar assegura que, gràcies a la formació que ha rebut, «oportunitats de treball a tot el món».
  Exemple no admissibleLa Mar assegura que, gràcies a la formació que ha rebut, «tinc oportunitats de treball a tot el món».

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 29-12-2021
Citació recomanada:
«Notícies i comunicats: citacions literals» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=3076> [consulta: 24 febrer 2024].