Citacions textuals

Aquestes cometes serveixen per emmarcar les citacions textuals, tant les inserides enmig del text com les citacions en paràgraf a part:

Exemple adequatSalvat, en unes notes autobiogràfiques de joventut, havia dit: «Soc un home de lletres, d’imaginació escassa, més aviat elemental: tot ho he vist o viscut». (Pròleg a El poema de la rosa als llavis, a cura de Joaquim Molas).


Quan una citació textual ocupa més d’un paràgraf, cal que no es tanquin les cometes fins al darrer paràgraf de la citació; però, en començar cada paràgraf, a partir del segon, cal posar-hi unes cometes de tancament [»], per indicar que la citació encara continua oberta.

Exemple adequatAquest fragment pertany a Terres de l’Ebre, d’Arbó:

«Maria tornà a plorar i, plorant, s’abraçà al seu pare i li prometé que obeiria.

»Aquella nit, quan es retirà a la seva habitació, a la Maria va semblar-li com si haguessin passat el darrer forrellat a la porta de la seva presó.

»A partir d’aleshores no li concediren repòs. La mare extremà encara les seves atencions.»


Cal llegir la novel·la per entendre’n el significat.


Cal recordar que en les citacions que inclouen altres citacions, s’ha de fer una gradació en l’ús de les cometes. S’han d’utilitzar les cometes baixes o llatines com a cometes principals o de primer nivell; com a segon nivell, és a dir, dins de les cometes llatines, cal posar-hi les cometes altes o angleses; i si encara hi ha un tercer nivell, s’hi han de posar les cometes senzilles, com es pot veure en la jerarquia següent: « “ ‘ ’ ” ».

Exemple adequatQuan en Joel va dir «el fragment que he escrit diu: “Damunt del taulell, clavat amb xinxetes, hi tenia l’anunci comercial que se li anava assecant: ‘El seu nas, senyor, és una cova de microbis, Antimic els hi matarà tots.’ Estava segur que cridaria l’atenció”» vaig saber de seguida que aquell era un fragment de Mirall trencat.
Darrera actualització: 29-10-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Citacions textuals» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=3092> [consulta: 28 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina