Sobre el llibre d’estil

Presentació
Crèdits
Xarxes socials
Contacte
La quarta edició del llibre d’estil de la Universitat de Barcelona, a més de mantenir les millores d’anteriors edicions i de contenir un conjunt de criteris lingüístics, bibliogràfics, d’estil i convencions redactats pels tècnics dels Serveis Lingüístics amb l’objectiu de millorar la qualitat lingüística dels textos elaborats per la comunitat universitària, incorpora una entrada als criteris que palesa millor el multilingüisme que la Universitat de Barcelona vol afavorir i permet distingir més clarament els llibres d’estil de les diferents llengües: català, castellà i anglès.

Aquesta nova edició té una presentació gràfica més clara, accessible i funcional, pensada sobre la base del disseny universal; millora les possibilitats de cerca, bàsiques i avançades; permet una impressió acurada dels criteris o blocs de criteris, i integra eines del web 2.0.

Amb aquesta versió, iniciem el llibre d’estil de castellà amb els criteris per a un llenguatge no sexista i, paral·lelament, augmentarem i revisarem els criteris tant de català com de castellà i d’anglès, en tots aquells aspectes que solucionin les necessitats de la docència, la recerca i la gestió universitària, a més de la comunicació institucional. El CUB, doncs, serà un reflex més del multilingüisme que vol promoure la Universitat de Barcelona.

Amb la mateixa voluntat de servei, hem obert el portal de les guies ràpides del CUB, que conté resums dels capítols més importants del CUB.

Amb aquests materials i recursos, els Serveis Lingüístics acompleixen la missió d’assessorament lingüístic multilingüe en l’àmbit universitari que els assigna l’Estatut de la Universitat de Barcelona i contribueixen a fer de la nostra universitat una universitat millor.

Mercè Puig Rodríguez-Escalona, vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística
Conxa Planas Planas, directora dels Serveis Lingüístics

Barcelona, gener de 2018

InformacióDes del 16 de febrer de 2018 ja s’aplica la nova Ortografia catalana (2016) de l’Institut d’Estudis Catalans als textos de la Universitat de Barcelona. A partir d’aquesta data està previst anar revisant els criteris, tant pel que fa a la forma com pel que fa als continguts.
Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona
ub.edu/llibre-estil

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d’estil i convencions
ub.edu/llibre-estil/criteris

Abreviacions
ub.edu/llibre-estil/abreviacions

Guies ràpides
ub.edu/llibre-estil/guies-rapides


Primera edició: gener de 2004
Segona edició: setembre de 2011
Tercera edició: gener de 2018
Quarta edició: abril de 2023

Universitat de Barcelona
Serveis Lingüístics
Melcior de Palau, 140
08014 BarcelonaIdea original: Marta Juncadella.

Coordinació: Anna Grau i Marta Juncadella.

Consell d’edició: Xavier Albons, Anna Grau i Elisabet Solé.

Equip d’assessorament lingüístic i documental: Ester Capdevila, Maria Casals, Núria Castells, Àngels Egea, Teresa Granados, Rosa Gual, Esther Huguet, M. Àngels Martínez, Meritxell Nadal, Barnaby Noone i Georgina Rufo.

N’han format part també M. Rosa Bayà, Georgina Castellà, M. Antònia Espasa, Montserrat Fullola, Jovita Laín, Jaume Palau i Manel Riera.

Col·laboracions puntuals: Alba Adiego, Aina Aimer, Paloma Ametller, Lidia Arroyo, Guillem Ayala, Mariona Barrera, Gemma Bartolí, Mireia Bassa, Laia Benavent, Josep Besa, Lourdes Blavi, Cristina Boldú, Laia Cabal, Júlia Castan, Víctor Conesa, Cristina Espinosa, Sergi Fàbregas, Laura Farré, Elena Ferrer, Laia Fidalgo, Carla Fontclara, Silvia Freile, Olga Fullana, Blanca Garcia, Paula Garcia, José L. García, Anna Gil, David Ginebra, Eva Gomàriz, Aina Guerrero, Laura Llahí, Max Lloret, Hèctor Llull, Lluís López, Elena Loredana, Xavier Manuel, Sus Martí, Francesc Martínez-Olmo, Pablo Minos, Isabel Obradors, Elisenda Pla, Agnès Prats, Joan Carles Redón, Blanca Rey, Jordi Rourera i Cristina Sospedra.


Desenvolupament tecnològic: Ample 24.

Programari lliure: GNU, Linux, MySql, PHP i Apache.

Imatges: Flaticon —les icones dels exemples són un disseny de Chanut; les dels quadres d’alerta, de Herikus, i les dels formats dels fitxers, de Roundicons.


Aquest projecte ha rebut un ajut INTERLINGUA de la Generalitat de Catalunya per al foment i ús de les llengües en l’àmbit universitari.
Els continguts d’aquest web es publiquen també a les xarxes socials dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona:Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals

1) El responsable del tractament de les dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona. 2) La finalitat del tractament és gestionar els suggeriments, dubtes i consultes plantejats. 3) En qualsevol moment, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació del tractament. 4) Per a més informació, consulteu la informació detallada del tractament de dades personals.

Declaro que he llegit el dret d’informació i consento expressament el tractament de les dades en els termes exposats.
Pujar al principi de la pàgina