Formats, editors i mescladors d’àudio

Resum

L’edició de so és el procés pel què els elements d’una creació sonora son transformats i manipulats. Ajustar nivells, combinar arxius, introduir efectes o equilibrar materials heterogenis són tractaments bàsics per a la pràctica de l’art sonor. Aquest mòdul estudia les diferents eines per dur a terme aquests tractaments i estableix les bases per al procés correcte dels materials d’áudio


Temes


– Formats d’àudio, conceptes i definicions
– Edició bàsica, correcció d’errors, sessió pràctica
– Edició creativa, sonorització de vídeos.
– Directe: Diferents usos i possibilitats d’Ableton Live