Professorat

AGUSTÍ ABELAIRA DAPENA
Director de Serveis Generals de la Gerència de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona

AÏDA PALACIOS MORALES
Investigadora postdoctoral Margarita Salas dels grups de recerca d’Aporia en Filosofia Contemporània, Ètica i Política de la UB, i membre del Comitè de seguiment del Codi ètic de la Taula del Tercer Sector.

ALBA CURRIÀ REYNAL
Sub-directora General de Deute Públic i Operacions Financeres de la Generalitat de Catalunya.

ALFRED LACASA TRIBÓ
Secretari general de l’Ajuntament de Blanes.

ANDREU ARENAS JAL
Professor lector al departament d’Econo- mia de la UB.

ANTONI CALPE JORDÀ
Interventor de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

ANTONI MORA PUIGVÍ
Professor associat d’Hisenda Pública de la UB i responsable d’impuls i seguiment de mesures per reduir el frau fiscal. Agència Tributària de Catalunya.

CARME SIBINA VIDAL
Responsable de suport jurídic a la Secreta- ria de la Diputació de Barcelona. Professora associada de Dret Administratiu de la UB.

CARMEN ALONSO HIGUERA
Secretària de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

CAROLINA GALA DURÁN
Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UAB

CRISTINA CASABLANCA JUEZ
Gerent de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona

CRISTINA DE GISPERT BROSA
Professora titular d’Hisenda Pública de la UB.

CRISTINA PRIETO BERNÁRDEZ
Directora de Serveis de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

DANIEL MONTOLIO ESTIVILL
Catedràtic d’Economia de la UB

EDUARD LEGAZPI PIÑEIRO
Soci Director d’Arza & Legazpi, consultoria de desenvolupament de persones. Professor col·laborador de La Salle BES i de la UB

FERRAN BAYO SOBRECASAS
Cap del Servei Comptable de la Diputació de Barcelona

GRACIA BALLESTEROS FERNÁNDEZ
Enginyera de Camins, Canals i Ports, alertadora del cas de corrupció d’Acuamed, i col·laboradora de Transparència Internacio- nal i d’Accors.

IMMACULADA TURU SANTIGOSA
Tresorera de l’Ajuntament de Barcelona

IVAN PLANAS MIRET
Gerent de la Universitat Politècnica de Catalunya

J. DIEGO LÓPEZ ORTEGA
Cap de la Secció de Control financer a la Intervenció general de la Diputació de Barcelona

JESÚS MONREAL DEL VALLE
Director d’Inspecció a Mallorca de CGI, SA.

JOAN PÀMIES PAHÍ
Soci de Global & Local Audit, SL.

JOAQUIM SOLÉ VILANOVA
Catedràtic d’Hisenda Pública de la UB

JORDI BAÑOS ROVIRA
Responsable de polítiques pressupostàries de la Direcció General de Pressupostos
de la Generalitat de Catalunya, i consultor del Fons Monetari Internacional i del Banc Mundial

JORDI FLIX MASIP
Gerent regional del Cadastre de Catalunya-Barcelona

JORDI TRES VILADOMAT
Cap de l’Àrea de Formació de l’Oficina Antifrau de Catalunya

JOSÉ LUÍS MARTÍNEZ-ALONSO
Professor associat de Dret Constitucional i Ciència Política de la UB i director dels Serveis de Secretaria de la Diputació de Barcelona

JOSEP CASAS SERRA
Cap de Servei d’Assistència Economicofinancera de la Diputació de Barcelona

LLUÍS BONET AGUSTÍ
Professor titular d’Hisenda Pública de la UB

LOURDES JUEZ BERGÉ
Vice-interventora de l’Ajuntament de Badalona

LUIS MIGUEL CANTERO
Cap del Departament de Planificació i Control de la Inspecció d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona

MAITE CAROL SANJURJO
Cap d’Administració i Finances a la Fundació Picasso i consultora d’administracions locals.

MAITE VILALTA FERRER
Professora titular d’Hisenda Pública de la UB

MANEL CAMPS BARASOAIN
Director del CGI a Catalunya

MARC ESTEVE TARRAGO
Cap de Secció de Comptabilitat, Gestió Econòmica i Pressupostària de l’Ajuntament de Tarragona.

MARIONA RIERA ESTORCH
Subdirectora general d’Anàlisi i Seguiment de les Despeses de la Generalitat de Catalunya.

MARTA ESPASA QUERALT
Secretària d’Hisenda del Departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. Professora titular d’Hisenda Pública de la UB.

MONTSERRAT SALVADÓ BERENGUER
Supervisora en Sindicatura de Comptes de Catalunya

NÚRIA BOSCH ROCA
Catedràtica d’Hisenda Pública de la UB.

NÚRIA JOSA ARBONÈS
Interventora general de la Diputació de Girona

PERE RUIZ ESPINÓS
Soci de Faura-Casas Auditors-Consultors, SL.

PETRA SAIZ ANTÓN
Interventora general de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

PILAR SORRIBAS-NAVARRO
Professora agregada al departament d’Economia de la UB

RAFAEL OLAÑETA ERNÁNDEZ-GRANDE
President del Tribunal Econòmic Administratiu de l’Hospitalet de Llobregat. Professor associat de Dret Tributari de la UB

RAMON GALINDO CALDÉS
Professor agregat de Dret Administratiu a la UOC i professor associat a la UB

SANDRA ANDREU FEBAS
Cap dels Serveis Econòmics de la Diputació de Tarragona

SUSANA DE LA FUENTE PRADA
Tècnica Assessora en Dret de la Direcció de Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona i professora associada de la Facultat de Dret de la UB

VIRGINIA VALERO AMORÓS
Coordinadora d’Organització i Recursos Humans de l’Ajuntament de Sabadell.