38ª Edició

Màster Hisenda Autonòmica i Local: Economia i Gestió Avançada.

BENVINGUT

Aquest espai ofereix informació detallada sobre els objectius, continguts, funcionaments i serveis del màster d’Hisenda Autonòmica i Local: Economia i Gestió Avançada. Aquesta informació pretén ser, útil a les persones amb titulació universitària que estiguin sospesant matricular-se al Postgrau 1 o al conjunt del Màster, que en tot cas s’inicia matriculant-se al Postgrau 1.

Novetats

Postgrau 1 – Diploma d’especialització (38ª Ed.): Hisenda Autonòmica i Local: Finançament, Pressupost i Comptabilitat

 • Propera edició: octubre 2024. CURS PRESENCIAL.
 • Inscripcions: de l’3 de juny al 6 de setembre de 2024.
 • Inici període lectiu: dilluns 7 d’octubre de 2024. Finalització: juliol de 2025.
 • Horari: Els dilluns, els dimecres i un divendres al mes de 17:00h a 20:00h.
 • Sessions informatives per Zoom, a les 18h: 17 d’abril, 22 de maig, 26 de juny, 10 de juliol i 4 de setembre.
 • Propera sessió informativa:

Secretaria: contacteu, preferentment, per correu electrònic o al telèfon 93 403 58 92.

Postgrau 1 – Diploma d’Especialització (3ª Ed.): Hisenda Autonómica i Local: Finançament, Pressupost i Comptabilitat

 • Propera edició: setembre 2024. CURS PRESENCIAL
 • Preinscripcions: de l’1 d’abril al 15 de setembre de 2024.
 • Inici període lectiu: dilluns 19 de setembre de 2024. Finalització: juliol de 2025.
 • Horari: Els dimarts i els dijous de 16:30 a 19:30.
 • Sessions informatives per Zoom, a les 18h: 24 d’abril i 29 de maig.
 • Propera sessió informativa: El dimecres 24 d’abril a les 18:00 h: https://ub-edu.zoom.us/j/96941483437

Amb el suport de la Diputació de Girona.

Beques pel diploma d’especialització

Beques 2024 per a graduats en Economia, ADE o disciplines afins a alumnes menors de 30 anys (En tràmit d’aprovació). Es concedeixen beques per la matrícula del Diploma d’Especialització, i subsidiàriament beques de transport a alumnes residents durant la setmana a més de 50 Km de Barcelona. Aquestes beques estan patrocinades per Coordinadora de Gestión de Ingresos (CGI).

Beques 2024 per a treballadors dels ens locals de la demarcació de Barcelona (En tràmit d’aprovació). Es concedeixen un total de 10 beques de la Diputació de Barcelona per a la matrícula del Diploma d’Especialització en Hisenda Autonòmica i Local o al Diploma d’Expert en Hisenda Local (en tràmit ’aprovació).

Si estàs interessat, des d’aquí pots descarregar el fullet del Màster amb un resum de la informació més important.

Descarregar PDF
  Conforme al RGPD i la LOPDGDD, els responsables del Màster tractaran les dades facilitades en el present formulari amb l'única finalitat de contestar els dubtes i/o sol·licituds plantejades a través del present formulari i facilitar la informació sol·licitada. Podrà exercir, si ho desitja, els drets d'accés, rectificació, supressió, i altres reconeguts en la normativa esmentada. Per a obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra política de privacitat.

  38 PREGUNTES FREQÜENTS

  que es poden plantejar els potencials alumnes del MàsterHAL

  Presentació

  L’objectiu del màster d’Hisenda Autonòmica i Local: Economia i Gestió Avançada (MàsterHAL) és oferir una formació econòmica universitària, especialitzada en el finançament públic, la gestió pressupostària, la comptabilitat pública i el control econòmic de les administracions autonòmica i locals. El màster s’adreça tant a persones graduades que encara no treballen en l’Administració com per a persones que ja estan treballant en una entitat pública dins de l’àmbit del finançament, gestió pressupostària, comptabilitat i control econòmic.

  A partir de la modificació de la normativa reguladora de cursos propis de formació permanent del 2023, el MàsterHAL es compon de dos postgraus i d’un treball de recerca, que sumen un total de 60 crèdits ECTS i més de 400 hores lectives. El MàsterHAL s’ofereix a temps parcial i cada postgrau es cursa en un any, amb una matrícula independent.

  Cada postgrau s’estructura en cinc mòduls i cada mòdul equival a una assignatura entre 4 i 8 crèdits ECTS. La docència teòrica es combina amb la docència pràctica. Les classes magistrals s’intercalen amb seminaris —preparats pels alumnes amb un tutor— i amb debats o taules rodones amb experts. En qualsevol cas els cursos són d’una vintena d’alumnes i les aules són adequades per crear un entorn que convida a participar-hi.

  El Postgrau 1- Diploma d’Espacialització en Hisenda Autonòmica i Local: Finançament, Pressupost i Comptabilitat dóna la formació bàsica necessària per a un tècnic mitjà o superior que requereix uns determinats coneixements de gestió econòmica, però també la capacitat d’anàlisi i de disseny de propostes en l’àmbit públic. El Postgrau 2 en Hisenda Local: Gestió Econòmica Avançada és un curs d’aprofundiment i se’n pot treure el màxim profit si ja s’està treballant en una entitat local. Aquest segon postgrau també ofereix temes jurídics bàsics i imprescindibles en la feina a l’Administració local, així com eines o habilitats per a nous directius. Finalment, el Treball de Final de Màster (TFM) permet aplicar els coneixements adquirits a un treball creatiu i original d’anàlisi de dades estadístiques o comptables, o en el disseny d’una proposta o projecte professional global.

  El MàsterHAL ofereix un programa opcional de pràctiques extracurriculars a les àrees de pressupost, comptabilitat o control d’un ajuntament, amb l’objectiu de complementar els coneixements i habilitats adquirits en els postgraus bàsics amb una experiència pràctica especialitzada. També proporciona als antics alumnes una borsa de treball de places a les àrees o serveis econòmics d’ajuntaments i altres entitats locals, a la Generalitat i a les empreses consultores o auditores especialitzades en el sector públic.

  Des del curs 1987-88 fins ara, el MàsterHAL acumula una experiència de vint i vuit edicions, al llarg de les quals han obtingut la titulació més de 550 alumnes. Aquest màster es caracteritza per la serietat en l’organització, la qualitat acadèmica i professional dels continguts i el tracte personalitzat que reben els alumnes. Segueix les normes dels postgraus propis de la Universitat de Barcelona i es reafirma, any rere any, en el seu caràcter professionalitzador.

  L’actual crisi financera municipal ha portat a una forta convulsió del sector públic local. Malgrat l’estancament que hi pugui haver actualment en l’oferta de places de tècnics, les àrees econòmiques dels ajuntaments necessiten més que mai tècnics preparats per afrontar la nova gestió municipal, feta amb eficàcia, eficiència i transparència. És de preveure que, passada aquesta etapa de contenció i improvisació, la racionalització de la gestió portarà a un nou reclutament de tècnics per a les àrees econòmiques dels governs municipals i supramunicipals per cobrir el dèficit de personal qualificat que hi ha a Catalunya.

  El MàsterHAL compta des de la primera edició amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, suport que cal agrair ben sincerament perquè permet reduir el preu de la matrícula i d’aquesta manera fer-lo més assequible a graduats o llicenciats motivats pel servei públic.

  Des del curs 2013-14 el Màster compta amb un mínim de 10 beques finançades per la Diputació de Barcelona per subvencionar una part de la matrícula del Postgrau 1 a alumnes que treballin (o siguin càrrecs electes) en entitats locals de la província de Barcelona, gràcies al conveni signat per la Universitat de Barcelona amb la Diputació de Barcelona, el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.

  Des del curs 2015-16 el Màster compta amb 8 beques finançades per CGI (Coordinadora de Gestión de Ingresos) per subvencionar una part de la matrícula del Postgrau 1 a alumnes que en matricular-se no hagin complert els 30 anys.

  Maite Vilalta Ferrer
  Directora del MàsterHAL

  Trets basics

  Des del curs 2014-15 el Màster en Hisenda Autonòmica i Local: Economia i Gestió Avançada, té un total de 68 crèdits ECTS i es pot obtenir amb la realització de 2 postgraus vinculats i un Treball de Final de Màster (TFM).

  El Postgrau 1 en Hisenda Autonòmica i Local: Finançament, Pressupost i Comptabilitat s’imparteix el primer any acadèmic i el Postgrau 2 en Hisenda Local: Gestió Econòmica Avançada el segon. El Treball de final de màster s’inicia en el tercer any acadèmic i té una durada entre 3 i 6 mesos. El Postgrau 1 s’ofereix cada any, mentre que el Postgrau 2 s’ofereix cada dos anys, essent la propera edició del Postgrau 2 el curs 2015-16, i la següent edició està prevista pel curs 2017-18.

  El MàsterHAL compleix les exigències de l’EEES i el requisit d’un mínim de 60 crèdits ECTS i de 500 hores lectives, i els postgraus un mínim de 30 crèdits.

  El MàsterHAL que s’ofereix a partir del curs 2014-15 manté l’esperit i els continguts del màster que s’impartia en les darreres edicions i el postgrau avançat que s’oferia cada dos anys.

  Testimonis d'Alumni del Màster

  «Aquest màster m’ha donat els coneixements necessaris de tots els aspectes que ens trobem a l’Administració, tant a nivell econòmic, com de conceptes i de la legislació aplicable. I per cada mòdul de Recursos Humans, Procediment Administratiu, Comptabilitat, Pressupostos, Contractació, etç. he pogut gaudir de la formació de docents experts professionals. En definitiva molt molt interessant a nivell professional i també l’aconsello als que volen accedir a l’Administració Pública».

  Montse Terradellas (curs 2022-2024)
  Ajuntament de Gurb

  «Ha estat una experiència humana i acadèmica molt enriquidora. Els continguts proporcionen una formació molt útil per als comandaments d’una organització pública i una excel·lent especialització en la gestió de les finances públiques. És recomanable tant per al personal tècnic, com per als càrrecs electes. El fet d’aplicar els coneixements adquirits a la meva institució, m’ha suposat un salt qualitatiu en la bona gestió».

  Eva Menor (curs 2014-16)
  Ajuntament de Badia del Vallès

  «No només et permet consolidar coneixements, sinó que també et prepara per adaptar-te a les exigències futures i et dóna la visió global necessària per veure-les com una oportunitat. En un entorn econòmic i normatiu canviant, tot això és bàsic per afrontar els reptes que es plantegen en les àrees econòmiques de l’Administració».

  Jordi Serrano (curs 2014-16)
  Diputació de Barcelona

  «Ha estat l’oportunitat d’adquirir els coneixements necessaris en el període més curt possible. Té un contingut extens, uns professors en actiu disposats a ajudar dins i fora de l’aula, i els companys, magnífics, amb un ampli ventall d’edats. Els apunts del màster són el meu llibre de capçalera (professional)».

  Susanna Martori (curs 2012-14)
  Ajuntament de Llinars del Vallès

  «Ha estat una experiència molt enriquidora tant personal com professionalment. Les pràctiques optatives esdevenen un element clau per a posar en pràctica tots els coneixements tècnics adquirits, millorar l’experiència laboral i continuar aprenent al costat de grans professionals».

  Alba M. Parra (curs 2011-13)
  Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles

  «Ha esdevingut una eina fonamental que m’ha permès fer un salt qualitatiu quant a coneixements tècnics i m’ha aportat l’esperit crític imprescindible amb què hem d’analitzar qualsevol gestió de les finances públiques. L’afany de superació, el creixement personal i professional i el repte que suposa millorar cada dia han estat els altres ingredients de l’experiència, absolutament recomanable».

  M. Teresa Fernández (curs 2010-12)
  Ajuntament de Premià de Dalt

  «Ha resultat el complement imprescindible a la meva formació i m’ha aportat les eines necessàries per fer front a les tasques que desenvolupo i per saber prendre decisions. L’experiència dels professionals que imparteixen el màster ha estat clau».

  M. Mercè Barraca (curs 2009-11)
  Ajuntament de Premià de Mar

  «M’ha proporcionat un coneixement teòric sobre la gestió pública i la possibilitat de posar-lo en pràctica mitjançant un bon programa de pràctiques que m’ha permès conèixer i compartir feina amb excel·lents professionals».

  Oriol Rivera (curs 2008-10)
  Ajuntament d’Alella

  «És mereixedor del prestigi i renom que, edició rere edició, ha anat guanyant dins el món de l’Administració local. Ha superat totes les expectatives que tenia abans de matricular-m’hi, m’ha permès un millor domini professional i m’ha obert moltes portes».

  Cristina Garcia Gonzalez (curs 2007-09)
  Ajuntament de Manresa

  «És mereixedor del prestigi i renom que, edició rere edició, ha anat guanyant dins eM’ha donat una especialització elevada que m’ha permès disposar de les eines necessàries per afrontar el dia a dia i obtenir una major formació per ser eficaç i competitiva en el lloc de treball d’un ajuntament. El camí és feixuc, però val la pena».

  Sara Galbany (curs 2005-07)
  Ajuntament de Cardedeu

  «És mereixedor del prestigi i renom que, edició rere edició, ha anat guanyant dins eM’ha representat una formació específica i seriosa que ha completat molt bé la meva experiència laboral en un ajuntament. El curs m’ha tret dubtes i pors, i m’ ha fet créixer com a persona i adonar-me que és important lluitar per aconseguir els objectius que hom té».

  Virginia Morillo (curs 2004-06)
  Ajuntament de Torroella de Montgrí

  «M’ha donat una visió de conjunt dels temes que considero essencials per als que treballem en la gestió economicopressupostària de l’Administració, gràcies a una destra combinació d’aspectes teòrics i experiències professionals».

  Mercè Mateu (curs 2001-03)
  Subdirectora de Gestió Econòmica, Departament d’Educació, Generalitat

  «M’ha donat una visió de conjunt dels temes que considero essencials per als M’ha donat moltes més coses que un títol per al currículum: m’ha esperonat en la millora professional i personalment. En matricular-m’hi pensava aprofundir en matèries rellevants per a mi, però en acabar em vaig adonar que el meu objectiu havia estat poc ambiciós».

  M. Àngels Granados (curs 1999-00)
  Ajuntament de Vallirana

  «El curs i les pràctiques m’han permès poder treballar en allò que m’agrada, i encara avui segueixo consultant la bibliografia que ens van proporcionar».

  Sílvia Rico (curs 1998-99)
  Secretària interventora del SAT, Consell Comarcal de la Segarra

  «M’ha donat una formació i em va despertar una vocació que m’ha portat per sales de plens i despatxos d’intervenció i a voltes a fer de dolent de la “pel·lícula”, una tasca que no em podia imaginar fa quatre anys».

  Sílvia Espinosa (curs 1997-98)
  Auditora de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

  «La serietat i el rigor de l’organització del curs, juntament amb la visió pràctica que s’hi dóna, va fer que volar de Palma a Barcelona dos cops per setmana no resultés esgotador, sinó un repte molt recomanable».

  Catalina Munar (curs 1996-97)
  Tresorera, Ajuntament de Llucmajor, Mallorca

  «Uns estudis de tercer cicle han de pretendre afegir alguna cosa més al que s’ha après durant els estudis de la llicenciatura. Aquest curs ho aconsegueix».

  Josep Abella (curs 1987-88)
  tresorer, Diputació de Barcelona

  «Ha estat decisiu en la meva vida professional. Vaig matricular-m’hi moguda per un interès purament acadèmic, però dos anys després el coneixement dels temes va fer que em fos encarregada la defensa davant el Tribunal Constitucional de diversos temes relacionats amb tributs autonòmics i finançament de traspassos».

  Dolors Feliu (curs 1990-91)
  Departament de Presidència de la Generalitat