Es presenten els resultats de 18 mesos de recerca sobre la sostenibilitat financera i ambiental de la mobilitat després de la Covid19

El post-passat divendres 4 de novembre l’Observatori va organitzar a la Sala de Recepcions de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB el Workshop de Tancament del projecte “La sostenibilitat financera i ambiental de la mobilitat en les àrees urbanes de Catalunya després de la Covid19.”, projecte finançat en la convocatòria Pandèmies 2020, per part de la Generalitat de Catalunya. El projecte ha treballat durant 18 mesos sobre diferents aspectes de la mobilitat després de la Covid19, amb treballs de més de 20 investigadors de 7 universitats catalanes. Entre es quals destaca el coordinador del projecte, el Dr. Daniel Albalate, i 7 investigadors més membres o col·laboradors externs de l’Observatori. En el Workshop Pandèmies 2020, es van presentar una mostra dels outputs del projecte i es va poder aprofitar per tractar qüestions d’actualitat sobre les dues vessants de la sostenibilitat de la mobilitat a Catalunya.