7. PrecipitaciÓ > 7.3. El CARBÓ ACTIU
Introducció
Metodología en el treball al laboratori
Material i muntatges
Pesada
Punt de fusió
Filtració
Precipitació i cristal·lització
Evaporació i dessecació
Extracció
Destil·lació
Centrifugació
Cromatografía
tancar
7.1 Fonament de la tècnica
7.2 Cristal·lització/recristal·lització
7.3 El carbó actiu
7.4 Seguretat i residus
tancar

El carbó actiu és un material en forma de pols molt fina que presenta una àrea superficial excepcionalment alta i es caracteritza perquè conté una gran quantitat de microporus (porus més petits de 2 nanometres). Pot tenir un àrea superficial entre 500 i 2500m2/g (una pista de tenis te 260 m2). El carbó actiu presenta una capacitat d'adsorció elevada i s'utilitza per a la purificació de líquids i gasos. Encara que es coneix des de l'antiguitat, la primera aplicació industrial del carbó actiu va tenir lloc en 1794 a Anglaterra, on es va utilitzar com agent decolorant en la indústria del sucre.

S'utilitza el carbó actiu, en forma de pols negra molt fina, com agent decolorant de dissolucions degut a que reté petites partícules per adsorció. S’addiciona una petita quantitat en el moment de l’ebullició de la dissolució, es manté uns minuts l’escalfor i tot seguit es filtra per gravetat. Precaució: no addicioneu el carbó actiu mentre teniu la solució sobre la font de calor, atès que es pot produir una sobreebullició, amb vessament de líquid.

A A A