5. PUNT DE FUSIÓ > 5.1. fonaments
Introducció
Metodología en el treball al laboratori
Material i muntatges
Pesada
Punt de fusió
Filtració
Precipitació i cristal·lització
Evaporació i dessecació
Extracció
Destil·lació
Centrifugació
Cromatografía
tancar
5.1 Fonaments
5.2 Procediment
5.3 Seguretat i residus
tancar

 

 

 

 

 

 

 

 


El punt de fusió és la temperatura a la qual un sòlid passa a líquid a la pressió atmosfèrica. Durant el procés de canvi d'estat, la temperatura es manté constant perquè tota la calor s’empra en la fusió. És per això que el punt de fusió de les substàncies pures està definit i és reproduïble, i per tant pot ser utilitzat per a la identificació d'un producte si aquest ha estat prèviament descrit.

La presència d'impureses té una influència considerable sobre el punt de fusió. Segons la llei de Raoult tot solut produeix un descens crioscòpic, és a dir una disminució de la temperatura de fusió. Les impureses actuen de solut i disminueixen el punt de fusió de la substància principal dissolvent.

 

Cal indicar que:

a) Les substàncies sòlides pures tenen un punt de fusió constant i es fonen en un interval petit de temperatura.

b) La presència d'impureses disminueixen el punt de fusió i fan que la mostra es fongui en un interval gran de temperatures.

c) La presència d’humitat o de dissolvent donarà punts de fusió incorrectes.

 

 

 

 

A A A