Banner llaç del cancer de mama

Càncer de mama: prevenció, factors de risc i detecció precoç

Programa Solidaritat a l’Empresa Octubre 2023

CÀNCER DE MAMA: PREVENCIÓ, FACTORS DE RISC I DETECCIÓ PRECOÇ

La teva salut, primer. Octubre 2023

A Espanya, l’any 2022 es van diagnosticar al voltant de 34.740 càncers de mama nous, segons les estimacions de l’Observatori del Càncer de l’Associació Contra el Càncer, la qual cosa representa gairebé el 30 % dels càncers diagnosticats en dones.

La majoria dels tumors de mama tenen un origen esporàdic, és a dir, en el seu origen intervé, en gran mesura, l’atzar, però entre el 10 % i el 15 % dels casos tenen un origen hereditari.

No obstant això, hi ha certs factors que poden fer que la probabilitat de tenir la malaltia sigui més gran. Són els que s’anomenen factors de risc. Tenir un factor de risc, però, no és una condició suficient per patir la malaltia.

S’han identificat una sèrie de factors que poden fer augmentar el risc de desenvolupar càncer de mama al llarg de la vida. Els classifiquem en dos grups: modificables i no modificables.

La incidència de càncer de mama s’ha incrementat en els últims anys, probablement en relació amb l’augment poblacional, l’envelliment de la població (l’edat és un factor de risc fonamental en el desenvolupament del càncer), el canvi dels hàbits reproductius de les dones, l’exposició a factors de risc, el sedentarisme i la globalització del cribratge poblacional.

La mortalitat, per contra, està baixant gràcies als programes de cribratge, que en permeten fer una detecció precoç, i a les millores en els tractaments de la malaltia.

Per a més informació: Càncer de mama: prevenció, factors de risc i detecció precoç | Asociación española contra el cáncer.

Llaç del càncer de mama

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 3: Salut i benestar

3.4: Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mitjançant la prevenció i el tractament, i promoure la salut mental i el benestar.