Ajuts PUA 2023

Prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA 2021)

ORDRE DSO/179/2021, de 16 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a la prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència d’atenció social a les persones amb discapacitat, per a l’any 2021 (ref. BDNS 584144). (DOGC núm.  8506  publicat el  21/09/2021)

Aquesta prestació té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries a fi de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és des de les 9 hores del dia 22 de setembre fins a les 14 hores del dia 21 d’octubre de 2021.

Discapacitat

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 10: Reducció de les desigualtats

10.2: Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.