Programa d’Adequació d’Habitatges 2021

L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar i regular les actuacions en matèria de rehabilitació d’habitatges privats existents a l’àrea metropolitana de Barcelona, destinats principalment a residència habitual i permanent, amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat, per tal d’incidir en la qualitat de vida dels ciutadans, la millora de les condicions d’habitabilitat i la millora del paisatge urbà. Resten exclosos els habitatges no destinats a residència habitual i permanent, a excepció dels habitatges buits que es posin de manera efectiva a disposició de les borses de lloguer social o altres programes públics. 

Està obert el termini per a presentar sol·licituds de la convocatòria de l’any 2021 de subvencions per al foment de l’adequació d’habitatges específiques per als municipis que integren l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Per a més informació visiteu la pàgina següent.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 10: Reducció de les desigualtats

10.2: Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.