Les restriccions per la pandèmia redueixen un 66% les emissions de CO₂ a la UB associades a la mobilitat

Durant l’any 2020, i a causa de la pandèmia de la COVID-19, el patró de mobilitat a la UB ha quedat profundament afectat, amb limitació dels desplaçaments i un possible augment dels mitjans de transport percebuts com a més segurs.

Al llarg de l’any 2020 s’han emès gairebé 9.000 tones de CO₂ associades als desplaçaments per venir a la UB per motius laborals o d’estudi.

Aquesta dada indica que s’ha reduït un 66% d’aquestes emissions en comparació amb les 26.200 tones de CO₂ que s’estima que s’haguessin emès sense la pandèmia i les restriccions a la mobilitat. Aquesta reducció equival a les emissions generades per la UB en el consum de gas natural durant 6 anys i mig.

Tot i que s’estima que hi ha hagut un augment de l’1,9 % en l’ús del transport privat motoritzat, que encara ha estat més marcat a les fases inicials de la pandèmia on hi havia més restriccions, la mobilitat estava més limitada, i hi havia menys oferta de transport públic, la disminució en un 68% dels quilòmetres recorreguts al llarg de l’any ha permès reduir les emissions de CO₂ associades a la mobilitat de forma considerable.

Com a conclusions de l’estudi realitzat veiem que s’hauria de valorar la consolidació del treball i la docència a distància com a eina per a la gestió de la mobilitat per reduir els desplaçaments a la universitat, i per tant, les emissions de CO₂ associades a aquesta activitat.

A més, aquesta solució permetria resoldre els problemes de manca d’aparcaments als centres, el trànsit en hores punta i la saturació del transport públic.

La pandèmia ha obert una finestra d’oportunitat per afavorir un canvi d’hàbits cap als mitjans de transport considerats més segurs i saludables, com ara la bicicleta o el patinet, però també caminar.

Podeu consultar l’informe aquí.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.2: Per al 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a tothom i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l'ampliació del transport públic, fent especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable, les dones, els infants, les persones amb discapacitat i la gent gran.

ODS 13: Acció pel clima

13.3: Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l’alerta primerenca.