Factors risc cancer de colon, alimentació saludable

Sedentarisme i alimentació: factors de risc del càncer de còlon

Programa Solidaritat a l’Empresa Setembre 2023

SEDENTARISME I ALIMENTACIÓ: FACTORS DE RISC DEL CÀNCER DE CÓLON

La teva salut, primer. Setembre 2023

L’any 2022 es van diagnosticar un total de 41.616 casos de càncer de còlon, la qual cosa fa que sigui el que té més incidència a Espanya. Per millorar-ne la prevenció, resulta de vital importància incrementar el coneixement dels factors de risc d’aquest tipus de càncer, com ara el sedentarisme, el sobrepès o la mala alimentació.

La majoria de les vegades, aquests factors de risc estan totalment subestimats a l’hora de valorar el risc personal. Només un terç dels enquestats en l’Estudi sobre les actituds, coneixement i comportament de les persones entre 50 i 69 anys davant el programa de cribratge de càncer de còlon, elaborat per l’Observatori del Càncer, creu que té un risc personal alt o molt alt de desenvolupar-lo.

Per a més informació: Sedentarisme i alimentació: factors de risc del càncer de còlon.| Asociación española contra el cáncer.

Factors de risc cancer de colon, mala alimentacio

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 3: Salut i benestar

3.4: Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mitjançant la prevenció i el tractament, i promoure la salut mental i el benestar.