capçalera-mediambient-altres

Criteris bàsics de sostenibilització de congressos i esdeveniments similars en espais de la UB

Des de l’OSSMA hem elaborat un document amb criteris bàsics de sostenibilització de congressos i altres esdeveniments similars en espais de la UB, que els organitzadors d’aquestes activitats poden incorporar per tal que l’esdeveniment sigui més sostenible. Els criteris tenen un doble objectiu:

  • reduir l’impacte ambiental associat a la mateixa realització del congrés, i
  • informar els assistents sobre les actuacions dutes a terme i les millores assolides, per tal de fer-los prendre consciència dels impactes associats a l’esdeveniment, i d’aquesta forma sensibilitzar-los sobre la importància d’integrar la sostenibilitat en aquest tipus d’activitats.

Atès que els impactes més rellevants associats als congressos es produeixen pels desplaçaments dels assistents des dels seus llocs d’origen i per la generació de residus en serveis de càtering (pauses de cafè, dinars, etc.), és en aquests aspectes on es presta més atenció. Això no significa que se n’oblidin altres que contribueixin a minimitzar el consum de recursos en tot el procés d’organització i desenvolupament de l’esdeveniment.

Des de la Unitat de Medi Ambient de l’OSSMA podem proporcionar suport en el procés de decisió i planificació dels criteris de sostenibilització del congrés, així com en l’avaluació dels resultats assolits.

Jornada 21/03/2018

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 7: Energia assequible i no contaminant

7.3: Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.2: Per al 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a tothom i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l'ampliació del transport públic, fent especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable, les dones, els infants, les persones amb discapacitat i la gent gran.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.3: Per a 2030, reduir a la meitat el malbaratament d’aliments per capita mundial en la venda al detall i el consum, així com les pèrdues d’aliments a les cadenes de producció i distribució, incloses les pèrdues postcollita.

12.5: Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.