Vacunes virus hepatitis B Papil·loma humà

Vacunes contra el virus de l’hepatitis B (VHB) i el virus del papil·loma humà (VPH)

Programa Solidaritat a l’Empresa Abril 2022

El consell saludable del mes:

VACUNES CONTRA EL VIRUS DE L’HEPATITIS B (VHB) I EL VIRUS DEL PAPIL·LOMA HUMÀ (VPH)

La teva salut, primer
Abril 2022

Algunes de les infeccions més importants relacionades amb casos de càncer són les que produeixen el virus de l’hepatitis B (VHB) i el virus del papil·loma humà (VPH). La vacunació és la manera més eficaç de prevenir-les. Des de fa dècades, tenim vacunes molt eficaces per al VHB, que estan incloses en el calendari vacunal. En els darrers anys també s’han desenvolupat vacunes eficaces contra el VPH, especialment quan s’administren abans de la primera relació sexual.

L’hepatitis B és una malaltia causada per la infecció del VHB, que pot produir càncer de fetge, fibrosi hepàtica, insuficiència hepàtica i, fins i tot, la mort. El VHB es contagia a través de líquids i secrecions corporals contaminats. No es propaga mai per l’aire, l’aigua ni els aliments. Entre adults acostuma a ser per l’activitat sexual o l’ús de xeringues contaminades; entre els infants, per contacte estret.


D’altra banda, el VPH és la infecció de transmissió sexual més freqüent. El VPH es transmet d’una persona a una altra durant les relacions sexuals, incloent-hi el sexe oral, encara que la persona que transmet el virus no tingui cap mena de símptoma. És difícil saber si quan ha passat la transmissió s’ha contret el virus, ja que en la majoria de les infeccions no es produeixen símptomes i fins i tot poden aparèixer anys després. S’estima que fins al 50 % de les persones són portadores del virus en algun moment de la seva vida.

Per a més informació visiteu la pàgina següent.

Què és el virus del papil·loma humà o VPH?

La infecció pel virus del papil·loma humà (VPH) és la malaltia de transmissió sexual més freqüent en tots dos sexes. Actualment, no hi ha dubte entre la relació existent entre el VPH i el càncer de coll uterí. El VPH és causa necessària, tot i que no suficient, per a la producció del càncer de coll uterí.

La conducta sexual és un factor que determina el risc d’infecció. La iniciació precoç en les relacions sexuals s’associa a un risc d’infecció més important, així com el nombre de companys sexuals (per cada company sexual aquest risc s’incrementa del 3 % al 5 %). Tant l’home com la dona poden ser portadors asimptomàtics; per tant, poden encomanar el virus durant les relacions sexuals. Almenys el 80 % de les dones s’hauran infectat almenys amb un tipus de VPH al llarg de tota la seva vida.

Per a més informació visiteu la pàgina següent.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 3: Salut i benestar

3.4: Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mitjançant la prevenció i el tractament, i promoure la salut mental i el benestar.