Capçalera Conama 2022

Oberta la inscripció per participar en els comitès tècnics de CONAMA2022

En el marc del conveni de col·laboració que la Universitat de Barcelona té amb la Fundación Conama, les persones expertes de la nostra universitat poden participar en els comitès tècnics del Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA2022), que està previst celebrar a Madrid del 21 al 24 de novembre de 2022.

En total s’han programat 45 comitès tècnics repartits entre els següents àmbits:

  • energia, eficiència i canvi climàtic,
  • mobilitat,
  • renovació urbana,
  • desenvolupament rural,
  • biodiversitat,
  • aigua,
  • qualitat ambiental i salut,
  • residus, i
  • economia i societat.

La data límit per comunicar l’interès a formar part d’un dels comitès és el 29 d’abril. Per fer-ho, cal accedir al formulari d’inscripció disponible a la pàgina web de CONAMA2022.

Les persones que s’inscriguin als comitès a través d’aquest formulari quedaran registrades com inscrites al congrés, i gaudiran d’una de les inscripcions gratuïtes que la Universitat de Barcelona té assignades d’acord amb el conveni signat amb la Fundación Conama. Donat que el nombre de representants de la UB és limitat, un cop cobertes les places previstes al conveni el sistema no permetrà realitzar noves altes.

Conama 2022: infografia dels temes que es tractaran

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 17: Aliances per assolir els objectius

17.16: Enfortir l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, complementada per aliances entre múltiples actors que mobilitzin i promoguin l’intercanvi de coneixements, expertesa, tecnologies i recursos financers, amb la finalitat de donar suport a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a tots els països, en particular als països en desenvolupament.

17.17: Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats.