Gran èxit de participació a la Jornada de Prevenció als Laboratoris de Recerca

El dia 21 de març s’ha celebrat una nova edició de la Jornada de Prevenció als Laboratoris de Recerca, a l’Aula Enric Casassas de la Facultat de Química, que es va omplir amb 150 assistents.

Durant aquestes jornades es vol donar a conèixer al personal  investigador i de laboratori de recerca els principis bàsics sobre actuació en cas d’emergència, control de l’exposició a contaminants, gestió de residus de laboratori, ergonomia aplicada al treball de laboratori i primers auxilis.

Els ponents, tots personal tècnic de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA), van incidir sobre la  importància d’integrar la prevenció de riscos a tots els aspectes dels projectes d’investigació i dels processos de treball, així com d’aplicar conceptes de seguretat, salut i medi ambient en tots els àmbits d’activitat.

Igualment, es vol donar a conèixer amb aquestes jornades l’existència de l’OSSMA i els serveis que aquesta pot donar a la comunitat universitària, com per exemple, assessorament en tot el relacionat amb la implantació de millores per a la seguretat i la salut en els projectes d’investigació i en els procediments de laboratori.

Aquestes jornades, que es realitzen dos cops l’any, arribaran en la propera edició al seu vintè aniversari. Des de l’OSSMA volem donar les gràcies a tots els que ens han ajudat a arribar a aquesta xifra i fer especial menció a la Facultat de Química que ha facilitat les seves instal·lacions per acollir aquest esdeveniment la majoria de les ocasions.

Jornada 21/03/2018

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 4: Educació de qualitat

4.7: Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a pro·moure el desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no·violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic

8.8: Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a totes les persones treballa·dores, incloses les migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.5: Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.