Capçalera activitats formatives OSSMA

130 assistents a la jornada de prevenció de riscos als laboratoris de recerca

El passat 15 de març va tenir lloc a l’Aula Enric Casassas de la Facultat de Química una nova edició de la Jornada de Prevenció als Laboratoris de Recerca. De les 130 persones que hi van assistir, un 31,5% procedien de la Facultat de Biologia, el 16,9% de la Facultat de Química, un 15,4% de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, i un 12,3% de la Facultat de Ciències de la Terra. També hi van estar representades les facultats de Medicina i Ciències de la Salut, Geografia i Història, i Psicologia, així com el Parc Científic de Barcelona.

Durant la jornada, impartida per personal tècnic de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA), es va remarcar a importància d’integrar la prevenció de riscos als projectes d’investigació i als processos de treball, així com d’aplicar conceptes de seguretat, salut i medi ambient.

Aquest tipus de sessions permeten projectar l’OSSMA i els serveis que donem a la comunitat universitària, com per exemple, assessorament en tot el relacionat amb la implantació de millores per a la seguretat i la salut en l’activitat de docència i recerca que es du a terme als laboratoris.

Jornada prevenció laboratoris recerca. Març 2023
Distribució per centre de procedència de les persones assistents a la jornada de prevenció de març de 2023

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 4: Educació de qualitat

4.7: Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a pro·moure el desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no·violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic

8.8: Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a totes les persones treballa·dores, incloses les migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.5: Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.