Assistents a la Jornada de Prevenció als Laboratoris de Recerca, a l’Aula Enric Casassas de la Facultat de Química

Rècord d’assistència a les jornades de Prevenció als Laboratoris de Recerca l’any 2019

El dia 23 d’octubre es va impartir una nova edició de la Jornada de Prevenció als Laboratoris de Recerca, a l’Aula Enric Casassas de la Facultat de Química, que va comptar amb 147 assistents. Un 61% provenen de la Facultat de Química (90), un 22% de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (32), un 11% de la Facultat de Biologia (16), i el 6% restant d’altres centres de la UB (9).

A les jornades es presenten els principis bàsics sobre actuació en cas d’emergència, control de l’exposició a contaminants, gestió de residus de laboratori, ergonomia aplicada al treball de laboratori i primers auxilis.

Els ponents, tots personal tècnic de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA), van incidir sobre la importància d’integrar la prevenció de riscos al treball diari en el laboratori, així com d’aplicar conceptes de seguretat, salut i medi ambient en tots els àmbits d’activitat.

Aquestes jornades també permeten informar la comunitat universitària sobre l’existència de l’OSSMA i els serveis que podem donar, com per exemple assessorament en tot allò relacionat amb la implantació de millores per a la seguretat i la salut en els projectes d’investigació i en els procediments de laboratori.

Aquestes jornades, que es realitzen dos cops l’any, han tingut un total de 279 assistents aquest any 2019, superant el rècord d’assistència que es va registrar el 2015 amb 249 persones.

Des de l’OSSMA volem donar les gràcies a tots els que ens han ajudat a arribar a aquesta xifra i fer especial menció a la Facultat de Química que ha facilitat les seves instal·lacions per acollir aquest esdeveniment la majoria de les ocasions.

Assistents a la Jornada de Prevenció als Laboratoris de Recerca, a l’Aula Enric Casassas de la Facultat de Química

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 4: Educació de qualitat

4.7: Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a pro·moure el desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no·violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic

8.8: Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a totes les persones treballa·dores, incloses les migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.5: Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.