Capçalera dels projectes aprenentatge servei

Alumnat de Ciències ambientals fa accions de sensibilització ambiental sobre residus i mobilitat

L’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) ha col·laborat novament amb l’assignatura Desenvolupament sostenible del grau de Ciències Ambientals de la Facultat de Biologia, i ha tutoritzat a dos grups d’estudiants en els seus treballs de curs sota el format d’aprenentatge servei.

El grup format per l’Alícia, el Marc, l’Oriol i la Meritxell ha treballat en la comunicació sobre el nou sistema de recollida selectiva de residus municipals implantat a la Facultat de Biologia, que ha millorat notablement la distribució de contenidors per fer més fàcil i accessible la separació. L’activitat del grup s’ha centrat en dues accions: la realització d’una caracterització de residus, i un concurs de videos i fotos per Instagram sobre recollida selectiva a la Facultat.

Cartells de les activitats de comunicació del grup de residus
Cartells de les activitats de comunicació del grup de residus. Font: Alícia, Marc, Oriol i Meritxell.

En la caracterització de residus es va prioritzar el caràcter demostratiu, i per això es va fer a l’Era de Cal Feliu (la zona de gespa entre les facultats de Biologia i Ciències de la Terra). El 30 d’abril van analitzar totes les bosses de residus generades a l’Aulari de la Facultat entre la tarda del dia anterior i aquell mateix matí, i anaven comentant en directe els resultats de la seva tasca a totes les persones presents: residus difícils de reciclar perquè contenen més d’un material, residus que es dipositen sense separar als contenidors (per exemple, una punta d’entrepà embolicada amb paper i alumini), etc.

Els resultats de la caracterització van ser molt positius, ja que a les papereres de recollida selectiva els residus estaven ben separats (pràcticament no hi ha via impropis). Això ens indica que l’alumnat de la Facultat ha acollit molt be la nova distribució de contenidors i participa activament en la separació de residus. Com a aspecte a millorar, a les papereres de resta encara es troben residus que podien haver-se dipositat als contenidors de recollida selectiva.

En total, a l’Aulari s’havien generat 135 litres de residus en un dia d’activitat normal, dels quals un 52% correspon a la fracció envasos lleugers (contenidor groc), un 18,5% a la fracció paper, un altre 18,5% a la fracció vidre, un 7,5% a la fracció matèria orgànica, i el 3,5% restant a la fracció resta. Cal indicar que els residus de la fracció vidre es buiden setmanalment i la resta de fracció diàriament, així que el vidre es troba sobredimensionat en aquesta caracterització.

Bosses de la caracterització de residus de la Facultat de Biologia
El grup d’estudiants de l’assignatura Desenvolupament sostenible del grau de Ciències Ambientals un cop finalitzada la caracterització de residus de la Facultat de Biologia. Banc d’imatges OSSMA.

El concurs de fotos i videos per Instagram es va dur a terme entre els dies 24 d’abril i 10 de maig, tot i que finalment el termini de presentació de propostes es va allargar uns dies més. Els participants havien de presentar algun video o fotografia utilitzant el nou sistema de recollida selectiva implantat a la Facultat, penjar-lo a Instagram amb l’etiqueta #reciclemUB i fer-se seguidors del compte @reciclemUB que el grup d’estudiants havia creat especialment per al concurs.

La iniciativa va tenir força ressò a tota la Facultat, i es van presentar una quinzena de propostes, que anaven millorant en qualitat a mesura que avançava el concurs. Entre els participants es van escollir tres guanyadors, que van obtenir com a premi material reutilitzable procedent del kit Rezero, que evita la generació de residus:

  1. Tote bag, dues bosses de malla reutilitzables, una bossa de cotó ecològic, una carmanyola d’1 litre i un Boc’n’Roll.
  2. Dues bosses de malla reutilitzables, una bossa de cotó ecològic, una carmanyola de 750 ml, una cantimplora de vidre i un Snack’n’Go.
  3. Una bossa de malla reutilitzable, una carmanyola de 500 ml, una tassa de cafè i un Boc’n’Roll.

Les propostes guanyadores van ser molt originals, i es van centrar en explicar-nos què pot passar amb un residu que no posem al contenidor que li pertoca, les voltes que pot donar fins trobar el contenidor adient, o com ens pot ajudar una súper-heroïna del reciclatge.

Concurs residus Instagram (còmic)
Una de les propostes guanyadores del concurs de residus a Instagram. Font: @reciclaub
Lliurament de premis del concurs d'Instagram
Lliurament de premis a les propostes guanyadores del concurs d’Instagram. Font: @reciclemUB

El grup format per la Cristina, l’Oriol, el Jordi i la Lara va fer una activitat de sensibilització centrada en el Dia Mundial del Medi Ambient 2019, que en aquesta edició està centrat en la contaminació de l’aire. Un cop conegut el lema d’aquest any, l’activitat escollida va ser la realització d’una cursa dels transports a la Facultat de Biologia, per mostrat quins són els mitjans de transports amb menys emissions i veure també quin és més competitiu des del punt de vista del cost del desplaçament i el temps de recorregut.

Pòster de difusió de la cursa de transports a la Facultat de Biologia.
Pòster de difusió de la cursa de transports a la Facultat de Biologia. Font: Cristina, Oriol, Jordi i Lara.

La cursa es va realitzar el 6 de maig, i va tenir quatre punts de sortida (Plaça d’Espanya, Plaça de Catalunya a Barcelona, La Pau a Badalona, i Molins de Rei), escollits en funció de la disponibilitat dels voluntaris que van participar-hi. El punt comú d’arribada va ser la Plaça Ramón Maria Roca Sastre, davant de la Facultat de Biologia. Per cada recorregut hi havia un nombre diferents participants, cada un desplaçant-se amb un tipus de transport diferent: patinet elèctric i autobús des de la Plaça d’Espanya, bicicleta, metro, autobús i cotxe des de Plaça de la Catalunya, bicicleta, metro i cotxe des de La Pau, i autobús, tren i cotxe des de Molins de Rei.

L’hora de sortida va ser a les 7:30h a cada punt d’origen per tal de simular una situació real de l’entrada a la universitat en hora punta. A mida que van anar arribant els participants al punt de destí, es va prendre nota de l’hora d’arribada de cadascun per tal de registrar el temps de cada recorregut. Posteriorment es van calcular les emissions i els costos dels recorreguts, segons la distància i les característiques de cada transport.

Participants a la cursa de transports de la Facultat de Biologia 2019
Participants a la cursa de transports de la Facultat de Biologia 2019. Banc d’imatges OSSMA.

En les condicions de celebració de la cursa (hora punta a Barcelona), el transport actiu o el patinet elèctric són els medis de transport guanyadors, ja que són igual o més ràpids que els altres, tenen unes emissions de CO2 inexistents o molt reduïdes i a nivell econòmic, són els més barats. El cotxe ha perdut en tots els paràmetres avaluats: presenta elevades emissions de CO2, i té uns costos molt elevats degut al preu de compra, assegurança, manteniment, etc., el que provoca que augmenti el preu final. Pel que fa referència al temps, els cotxes arribaven abans que transports com el bus, però el temps per aparcar incrementava el temps total del trajecte. Aquest factor no afecta als que disposen d’aparcament privat a l’edifici, però la majoria de gent que arriba a la UB, i especialment l’alumnat, no en té accés.

Resultats de la cursa de transports 2019
Resultats de la cursa de transports 2019 a la Facultat de Biologia. Font: Cristina, Oriol, Jordi i Lara.

Els participants a la cursa, a més, van gravar imatges dels seus trajectes, i el grup d’estudiants ha elaborat un vídeo de curta durada que resumeix la cursa i presenta frases per sensibilitzar sobre l’impacte ambiental de la mobilitat. Aquest vídeo es fa públic a Youtube coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient.

Des de l’OSSMA volem agrair la participació en aquestes iniciatives tant als estudiants que han dut a terme els seus projectes com als coordinadors de l’assignatura Desenvolupament sostenible.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 4: Educació de qualitat

4.7: Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a pro·moure el desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no·violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.2: Per al 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a tothom i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l'ampliació del transport públic, fent especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable, les dones, els infants, les persones amb discapacitat i la gent gran.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.5: Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.

12.8: Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.