Cobertes verdes en edificis (Eco2.0 – 17)

Quan reflexionem sobre què és una ciutat, la primera imatge que ens ve a la ment és un conjunt d’edificacions de ciment i de carrers asfaltats, l’augment dels quals ha anat en detriment de les zones verdes i els beneficis que aportaven aquests espais a la ciutat.

Una de les múltiples accions que s’estan portant a terme en diversos països tant per trencar amb aquesta imatge grisa de les ciutats, com per a solucionar la manca d’espais verds en les zones urbanes, és la implementació de cobertes verdes en edificis.

Una coberta verda és una constructiva que integra acabats vegetals en les superfícies edificades, tant en terrats com en teulades. Quan la superfície vegetal es troba situada sobre una paret vertical parlem de mur o jardí vegetal.

La construcció d’una coberta o mur verd en un edifici no només afegeix un canvi estètic a les ciutats, sinó que també aporta beneficis sobre el medi ambient, el benestar de les persones, la qualitat de vida a les ciutats i incrementa l’estalvi energètic en els edificis.

Coberta verda de la Biblioteca Zona Nord de Barcelona. Font: Mapa Barcelona+Sostenible (imatge esquerra). Jardí Vertical de l'edifici de la Tabacalera de Tarragona. Font: Ajuntament de Tarragona (imatge dreta).
Coberta verda de la Biblioteca Zona Nord de Barcelona. Font: Mapa Barcelona+Sostenible (imatge esquerra). Jardí Vertical de l’edifici de la Tabacalera de Tarragona. Font: Ajuntament de Tarragona (imatge dreta).

Malgrat que les cobertes dels edificis universitaris estan ocupades majoritàriament per instal·lacions, a la nostra Universitat també es planteja la incorporació d’aquesta solució. Per exemple, el magatzem de residus especials de la Facultat de Biologia inaugurat l’abril de 2014 compta amb una coberta verda amb espècies mediterrànies que redueixen la necessitat de reg.

Coberta verda situada al nou magatzem de residus especials de la Facultat de Biologia de la UB.
Coberta verda situada al nou magatzem de residus especials de la Facultat de Biologia de la UB.

Quins beneficis aporta una coberta vegetal en un edifici?

  • La coberta verda actua com a aïllant tèrmic, potenciant l’estalvi energètic per climatització. S’estima que l’estalvi del consum energètic pot arribar a ser d’entre un 20 i un 50% per a la refrigeració d’un edifici.
  • Augmenta l’aïllament acústic de l’edifici.
  • Ajuda a aconseguir una millor protecció dels materials constructius de l’edifici.
  • Permet millorar la qualitat de l’aire per l’absorció de partícules en suspensió i CO2, tenint un efecte positiu sobre la salut i qualitat de vida de les persones.
  • Redueix el risc d’inundacions en moments de pluja torrencial atès que la vegetació reté l’aigua de la pluja.
  • Mitiga l’efecte d’illa de calor a les ciutats, reduint l’increment de temperatura detectat en les zones urbanes en comparació amb les zones rurals perifèriques.
  • S’aconsegueix un increment de la biodiversitat i una millora del paisatge urbà per l’augment de la superfície de verd a les ciutats.

Més informació…

OSSMA

Deixa un comentari