Evolució del consum d’energia i aigua al primer trimestre de 2014

Coincidint amb la Setmana de l’Energia 2014, us fem a mans les dades sobre com ha evolucionat el consum d’energia i aigua als edificis de la UB durant el primer trimestre de 2014.

Durant els primers mesos de l’any 2014, el consum d’electricitat ha seguit disminuint, mantenint la tendència dels darrers tres anys. A més d’altres factors com les mesures de control implantades, el tancament d’edificis i la sensibilització de la comunitat universitària envers un consum més responsable, una part d’aquest descens també es pot explicar per la disminució de l’activitat de recerca i del nombre d’estudiants matriculats.

El consum elèctric ha disminuït gairebé a tots els centres durant el primer trimestre, i per al conjunt de la UB és del 2,7%. Tanmateix, als centres on s’ha fet un control més exhaustiu del consum elèctric per part de la Unitat de Manteniment i l’Administració de Centre, la reducció en aquest primer trimestre és molt superior: -23% a l’Edifici Històric, -17% a l’aulari Josep Carner, i -16% a les facultats de Filosofia i de Geografia i Història.

Evolució consum d´electricitat-1r trimestre de 2014

El consum de gas també va disminuir respecte el primer trimestre de 2013, degut a que l’hivern ha estat suau i a que s’ha intentat avançar l’apagada de calderes per a calefacció tant com ha estat possible. Al conjunt de la UB el consum de gas ha disminuït els primers tres mesos de l’any un 9,5%, però el descens ha superat el 20% a centres com ara Belles Arts (-26,3%) o Mundet (-28,7%). En sentit contrari, destaca l’augment registrat a l’Edifici Històric (+7%) i la Facultat de Medicina (+19,5%).

Evolució consum de gas-1r trimestre de 2014

L’aigua també ha tingut un comportament positiu en el primer trimestre, amb una reducció de consum del 17,9% respecte el 2013. És un descens generalitzat, que s’apropa o supera el 20% als edificis del Campus de Bellvitge (-35%), a la Facultat de Farmàcia (-19%), al Pavelló Rosa (-26%), a l’Edifici Històric (-19%), a l’Edifici 690 de la Facultat d’Economia i Empresa (-25,5%), a les facultats de Física i Química (-23,7%), a Esports UB (-22,5%) i a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació (-55,8%). Destaca el descens del 92% en aquest primer trimestre a l’edifici Solé i Sabarís dels CCiTUB, arran la reparació d’una fuita.

Evolució consum d´aigua-1r trimestre de 2014

Els centres de la UB estan rebent mensualment informació des de la Unitat de Manteniment sobre com evoluciona el seu consum, per tal de detectar desviacions i anomalies, corregir-les, i recordar mesures d’estalvi com ara l’ajust de les temperatures de consigna en les instal·lacions de calefacció i climatització, la limitació d’ús d’aquestes instal·lacions estrictament als dies en què les condicions climàtiques ho exigeixin i en els horaris d’activitat del centre, la reducció de la il·luminació artificial on sigui possible, o el control dels punts de subministrament d’aigua per detectar fuites.

Per altra banda, la informació sobre el consum del primer trimestre en cada centre s’ha fet arribar a la comunitat universitària a través de les pantalles informatives instal·lades als edificis, fent una comparativa amb el consum de l’any 2013, i recordant algunes mesures d’estalvi genèriques que cadascú pot aplicar en el seu entorn immediat, com per exemple avisar immediatament quan detectem una fuita d’aigua, apagar fluorescents quan hi ha suficient llum natural, apagar equips i aparells en marxar de l’aula o l’espai de treball, i fer un ús responsable de la climatització.

Informació sobre els consums a la pantalla informativa del vestíbul principal de la Facultat de Belles Arts.

Informació sobre els consums a la pantalla informativa del vestíbul principal de la Facultat de Belles Arts. Banc d’imatges OSSMA (25/06/2014).

La Setmana de l’Energia, que aquest any porta per títol “Quan parlem d’estalviar energia i diners, tu tens la paraula”, és una campanya coordinada per l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya, que es realitza entre el 23 i el 27 de juny, i té per objectiu conscienciar a la ciutadania en millorar la gestió energètica i afavorir el canvi d’hàbits en el consum energètic.

OSSMA

Deixa un comentari