Capçalera campanya "En som responsables!"

Milloren les dades de consum energètic al primer semestre, però la pujada dels preus encara augmenta la despesa econòmica

La tendència del consum d’energia i aigua es manté en la línia descendent dels darrers mesos, especialment en el cas de l’electricitat i l’aigua; el consum de gas es troba ara estabilitzat, donat que entre els mesos de maig i octubre és una font d’energia molt poc utilitzada.

Durant el primer semestre de 2023, el consum d’electricitat ha disminuït un 9,5 %, el de gas un 31,9 %, i el d’aigua un 9,8 %, respecte al mateix període de 2022. En comparació amb els mesos anteriors, l’evolució millora en tots els subministraments, especialment en el cas de l’aigua. Les mesures previstes al pla per fomentar l’estalvi energètic a la UB continuen afavorint la reducció de consums, i una temperatura més suau que l’any passat durant el segon trimestre també ha contribuït a contenir el consum d’electricitat per a climatització.

Pel que fa al consum d’aigua, els darrers dos mesos han tingut reduccions molt importants respecte a l’any passat: un 23% menys al maig i un 33,5% menys al juny. La reducció és resultat tant de les mesures d’estalvi d’aigua previstes en la fase d’excepcionalitat per sequera, com ara la prohibició del reg de jardins i zones verdes, com d’algunes actuacions executades sobre instal·lacions, destacant la instal·lació de mig centenar d’aixetes de baix consum a la Facultat d’Economia i Empresa.

Fins al mes de juny, aquests són els consums acumulats:

  • Electricitat, 16.368.363 kWh (9,46 % menys que l’any 2022).
  • Gas, 581.219 m3 (31,90 % menys que l’any 2022).
  • Aigua, 64.377 m3 (9,79 % menys que l’any 2022).

Tenint en compte les diferències de consum d’aquest primer semestre entre els anys 2022 i 2023, hem evitat una despesa de gairebé 780.000 € sumant els tres tipus de subministraments (electricitat, gas i aigua). Tanmateix, la pujada dels preus de l’energia ha provocat que la despesa total hagi augmentat un 65 % respecte al 2022, amb un increment d’1,65 milions d’euros en aquests primers sis mesos de l’any.

Consum d'energia i aigua de la UB el gener-juny de 2023

Si analitzem l’evolució per centres, veiem que tant l’electricitat com el gas tenen una disminució pràcticament generalitzada, llevat d’algunes excepcions puntuals. En canvi, el consum d’aigua evoluciona de manera ben diferent en cada centre.

En el cas de l’electricitat, destaca la reducció a la Facultat de Dret (-19,5 %), a les facultats de Filosofia i de Geografia i Història (-17,9 %), a la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals (-17,4 %), a la Biblioteca Baldiri Reixac (-15,8 %) i a l’Edifici Històric i l’aulari Josep Carner (-15,3 %).

Electricitat: variació de consum per centre entre els anys 2022 i 2023 (gener-juny)

El consum de gas presenta reduccions superiors al 30 % en els següents centres: facultats de Física i de Química (-52,9 %), Facultat de Dret (-42,1 %), Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals (-35,1 %), CCiTUB Solé i Sabarís (-34,5 %), Facultat d’Economia i Empresa (-34,1 %), Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (-32,2 %) i Campus Mundet (-30,5%). Només incrementen consum Esports UB (+8,7 %), i la Facultat de Medicina-Clínic (+6,5 %, corresponent al consum del bar).

Gas: variació de consum per centre entre els anys 2022 i 2023 (gener-juny)

El consum d’aigua disminueix en la majoria dels centres, però en alguns casos encara es detecten increments significatius. El consum s’ha reduït més d’un 20 % a la Facultat de Dret (-36,7 %), a la Biblioteca Baldiri Reixac (-35,7 %), a la Facultat de Biologia (-28,2 %), i a la Facultat d’Economia i Empresa (-25,8 %). En l’altre extrem de la gràfica, els increments més destacats es produeixen al Campus Mundet (+25,4 %), als CCiTUB Solé i Sabarís (+22,3 %), al Pavelló Rosa (+16,0 %) i al Campus de l’Alimentació de Torribera (+12,1 %).

Aigua: variació de consum per centre entre els anys 2022 i 2023 (gener-juny)

Els resultats fins ara són molt positius, però és necessària la col·laboració de tothom per seguit millorant, aplicant les bones pràctiques que es mostren a la campanya d’estalvi energètic «En som responsables»:

  • Apagueu els llums si l’espai queda buit,
  • Desconnecteu els equips en marxar i eviteu el mode d’espera.
  • Eviteu l’ús de l’ascensor.
  • Reduïu al màxim l’ús d’aparells portàtils de calor i fred.
  • Reguleu la climatització a 19 graus a l’hivern i a 27 graus a l’estiu.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 7: Energia assequible i no contaminant

7.3: Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.2: Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.