Capçalera campanya "En som responsables!"

L’estalvi d’energia fins al mes de maig s’apropa al 9%, i el de gas supera el 30%

Entre els mesos de gener i maig de 2023, el consum d’electricitat ha disminuït un 8,9 % i el de gas un 31,4 %, respecte al mateix període de 2022. Per primera vegada al llarg d’aquest any també disminueix el consum d’aigua, en un 3,3 %. L’estalvi d’energia és especialment significatiu en el cas de l’electricitat, ja que el consum del mes de maig de 2023 ha estat un 21,3 % inferior al de 2022.

Les mesures previstes al pla per fomentar l’estalvi energètic a la UB estan tenint una incidència rellevant sobre els consums, sumades a unes temperatures que han facilitat prescindir en major proporció dels sistemes de climatització. Així, igual que es va poder avançar l’aturada de les calefaccions i reduir el consum de gas, també ha estat possible assolir les temperatures de consigna en els sistemes de climatització amb un menor consum elèctric.

Pel que fa al consum d’aigua, les mesures d’estalvi d’aigua previstes en la fase d’excepcionalitat per sequera, com ara la prohibició del reg de jardins i zones verdes, ja reflecteixen un descens respecte a l’any anterior, que s’anirà consolidant al llarg dels mesos vinents.

Fins al mes de maig, aquests són els consums acumulats:

  • Electricitat, 13.200.002 kWh (8,95 % menys que l’any 2022).
  • Gas, 566.041 m3 (31,41 % menys que l’any 2022).
  • Aigua, 54.181 m3 (3,30 % menys que l’any 2022).

Tenint en compte només les diferències de consum entre els mesos de gener i maig entre els anys 2022 i 2023, hem estalviat 675.832 € sumant els tres tipus de subministraments (electricitat, gas i aigua). Tanmateix, l’augment dels preus de l’energia ha provocat que la despesa total s’hagi incrementat un 71,5 % respecte a 2022, amb un increment d’1,5 milions d’euros en aquests primers cinc mesos de l’any.

Consum d'energia i aigua de la UB el gener-maig de 2023

Més informació al web de la campanya d’estalvi energètic «En som responsables».

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 7: Energia assequible i no contaminant

7.3: Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.2: Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.