Capçalera campanya "En som responsables!"

El pla d’estalvi energètic de la UB contribueix a reduir els consums durant el primer trimestre de 2023

Durant el primer trimestre de 2023, el consum d’electricitat ha disminuït un 4,5 % i el de gas un 23,3 %, respecte al mateix període de 2022. En canvi, el consum d’aigua ha augmentat un 8,2 %. En comparació amb els mesos anteriors, l’evolució millora en tots els subministraments, fins i tot en el cas de l’aigua on l’augment és inferior al de gener o febrer.

Les mesures previstes al pla per fomentar l’estalvi energètic a la UB estan tenint una incidència rellevant sobre el consum d’electricitat i gas. Les temperatures suaus del mes de març també han contribuït activament a un menor consum energètic, però especialment de gas, donat que s’ha pogut avançar l’aturada de les calefaccions.

Pel que fa al consum d’aigua, l’increment en relació amb el mes anterior s’ha retallat a la meitat, en passar del 16,3 % al 8,2 %. Aquesta reducció reflecteix l’entrada en vigor de les mesures d’estalvi d’aigua previstes en la fase d’excepcionalitat per sequera, com ara la prohibició del reg de jardins i zones verdes.

Fins al mes de març, aquests són els consums acumulats:

  • Electricitat, 8.471.016 kWh (4,49 % menys que l’any 2022).
  • Gas, 549.157 m3 (23,34 % menys que l’any 2022).
  • Aigua, 33.087 m3 (8,20 % més que l’any 2022).

Tenint en compte només les diferències de consum dels mesos de gener, febrer i març entre els anys 2022 i 2023, hem estalviat gairebé 350.000 € sumant els tres tipus de subministraments (electricitat, gas i aigua). Tanmateix, l’augment dels preus de l’energia ha provocat que la despesa total s’hagi duplicat respecte al 2022, amb un increment de gairebé 1,4 milions d’euros en aquests primers tres mesos de l’any.

Consum d'energia i aigua de la UB el gener-març de 2023

En el cas de l’electricitat, el consum disminueix a gairebé tots els centres, destacant la reducció a la Facultat de Dret (-15,6 %), a les facultats de Filosofia i de Geografia i Història (-14,3 %), a la Biblioteca Baldiri Reixac (-10,6 %) i a l’Edifici Històric i l’aulari Josep Carner (-10,6 %). Augmenten el consum elèctric en aquest primer trimestre la Facultat de Ciències de la Terra (+5,0 %), la Facultat d’Economia i Empresa (+4,1 %), la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (+2,9 %) i les facultats de Física i de Química (+0,6 %).

Electricitat: variació de consum per centre entre els anys 2022 i 2023 (gener-març)

El consum de gas disminueix de manera generalitzada a gairebé tots els centres, destacant la reducció a les facultats de Física i de Química (-40,7 %), a la Facultat de Dret (-37,4 %), a la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals (-29,5 %), a la Facultat d’Economia i Empresa (-26,1 %), al Campus Mundet (-25,0%), o a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (-24,1%). Només incrementen consum Esports UB (+23,6 %), la Facultat de Medicina-Clínic (+10,8 %), i la Facultat de Belles Arts (+7,2 %).

Gas: variació de consum per centre entre els anys 2022 i 2023 (gener-març)

El consum d’aigua presenta augments força generalitzats a la major part dels centres. Els increments més destacats es produeixen a Esports UB (+36,2 %), al Campus Mundet (+32,3 %), a la Facultat de Belles Arts (+30,4 %), a l’edifici Jeroni Granell (+26,9 %), i a l’Edifici Històric i l’aulari Josep Carner (+22,5 %). El consum s’ha reduït al Campus Bellvitge (-11,8 %), a la Facultat de Dret (-7,3 %), a la Facultat de Biologia (-4,6 %), i a la Biblioteca Baldiri Reixac (-1,7 %).

Aigua: variació de consum per centre entre els anys 2022 i 2023 (gener-març)

Per tal que es mantingui la reducció de consums el trimestre vinent, és necessària la col·laboració de tothom, aplicant les bones pràctiques que es mostren a la campanya d’estalvi energètic «En som responsables».

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 7: Energia assequible i no contaminant

7.3: Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.2: Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.