Capçalera consums energia i aigua. Emergència sequera

Al gener, els consums d’aigua i energia disminueixen

Comencem l’any amb una disminució dels consums d’aigua i d’energia a la Universitat de Barcelona, en comparació amb el mes de gener de l’any passat.

Amb les mesures previstes al decret de sequera en situació d’excepcionalitat, com ara la prohibició del reg de jardins i zones de gespa, hem aconseguit reduir el consum d’aigua un 5,9 % durant el mes de gener. El consum d’electricitat s’ha reduït un 9 % i el de gas un 4 %, respecte al mes de gener de 2023, gràcies a les mesures del Pla per fomentar l’estalvi energètic a la Universitat de Barcelona, i que gener ha estat un mes càlid respecte de la mitjana climàtica.

Els consums d’aquest mes de gener són:

  • Aigua, 8.973 m3 (5,9 % menys que l’any 2023).
  • Electricitat, 2.601.610 kWh (9,2 % menys que l’any 2023).
  • Gas, 204.025 m3 (4,2 % menys que l’any 2023).

Des del mes de febrer estem en situació d’emergència (fase I), i necessitem la col·laboració de tothom per evitar el malbaratament d’aigua. Per això, la UB ha iniciat la campanya d’estalvi d’aigua «L’aigua no cau del cel», per promoure hàbits de consum de l’aigua responsable a la universitat. En aquest enllaç estan també disponibles les mesures d’estalvi que s’estan aplicant a les dependències de la UB.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 7: Energia assequible i no contaminant

7.3: Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.2: Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.