Un hivern fred i plujós marca l’evolució dels consums d’energia i aigua durant el primer trimestre de 2018

El primer trimestre de 2018 ha augmentat el consum d’energia per primer cop des de l’any 2010, quan es van iniciar diverses mesures per millorar l’eficiència energètica a la UB: control de les instal·lacions, informació a la comunitat universitària, substitució de lluminàries, substitució d’alguns equips de climatització, tancament dels edificis en períodes de baixa activitat, etc.

Aquest augment està relacionat amb les baixes temperatures d’aquest hivern en comparació amb els anys anteriors, que havien estat més càlids del normal. Tanmateix, si ho comparem amb la mitjana climàtica, l’hivern a Barcelona no ha estat més fred de l’habitual: a l’estació de Barcelona – Zona Universitària la temperatura ha estat 1 °C més elevada que la mitjana.

Aquestes dades ens han de fer pensar sobre la importància de no abaixar la guàrdia en la millora de l’eficiència energètica, ja que sempre hi pot haver factors externs que ens facin consumir més energia. Per això, us demanem que ens ajudeu a compensar aquest increment amb un consum responsable, que comença amb petites accions des de cada despatx i taula de treball, des de cada ordinador i lluminària.

En aquest sentit, estigueu atents als missatges de la campanya Desconnecta’ls, desconnecta, que ens convida a fer descansar els ordinadors, llums i equips de treball quan nosaltres marxem de la universitat.

L’evolució ha estat diferent en funció del tipus d’energia. El consum d’electricitat ha augmentat un 0,5%, amb centres que han aconseguit estalvis rellevants, com ara els edificis Històric i Josep Carner (-4,2%), Economia i Empresa (-5,2%), Belles Arts (-9,0%) o l’edifici del CRAI a Baldiri Reixac (-10,9%), en tant que d’altres han tingut increments, com per exemple les facultats de Filosofia i Geografia i Història (+6,7%), Medicina (+4,8%) o Biblioteconomia i Documentació (+3,9%). El cas de la Facultat de Dret (+17,5%) mereix una anàlisi més específica, donat que el nou edifici encara no tenia activitat l’any 2017, i ja ha estat operatiu el primer trimestre de 2018.

electricitat: variacio de consum 2018 (gener-març)

En comparació a la mitjana del període 2013-2017, el consum elèctric d’aquest primer trimestre ha estat un 5,2% més baix, i un 10,1% inferior respecte fa cinc anys (2013).

El consum de gas ha augmentat un 23%, degut a què està associat de manera gairebé directa a l’ús de la calefacció durant l’hivern. Cap centre ha pogut reduir el consum en aquest primer trimestre, però en alguns casos l’augment s’ha pogut contenir per sota del 10%: Medicina (+8,6%), Belles Arts (+7,1%), Esports UB (+2,8%), Física i Química (+9,3%), i Biologia (+9,5%).

GAS: variació de consum 2018 (gener-març)

Donat que els darrers anys han estat càlids, la comparació amb la mitjana del període 2013-2017 també dona un increment de consum, però més moderat (+7,6%), en tant que si ho comparem amb els valors de fa cinc anys, el consum ha disminuït un 5,2%.

El consum d’aigua ha disminuït un 13,5%, gràcies a un hivern més plujós de l’habitual que ha reduït les necessitats de reg, i a què el sistema de telemesura permet actuar amb més agilitat quan es detecten fuites. En aquest cas, hi ha un gran nombre de centres que has aconseguit reduir el seu consum més d’un 15%: edificis Històric i Josep Carner (-24,5%), facultats de Filosofia i de Geografia i Història (-15,4%), Economia i Empresa (-17,4%), CRAI Baldiri Reixac (-29%), Esports UB (-19,9%), Física i Química (-20,7%), CCiTUB (-24,4%), i Campus Mundet (-17,5%). Per contra, el consum ha augmentat a Belles Arts (+2,9%), Biblioteconomia i Documentació (+13,9%), Ciències de la Terra (+11,7%), i Pavelló Rosa (+13,3%).

aigua: variacio de consum 2018 (gener-març)

En comparació amb la mitjana del període 2013-2017 el consum ha disminuït un 25,8%, i si ens remuntem als valors de fa cinc anys, el consum ha disminuït un 43,3%.

Els consums del primer trimestre de 2018 comporten, en comparació amb la mitjana dels darrers cinc anys, un estalvi equivalent a l’electricitat necessària per tenir engegats gairebé 1.150 ordinadors i monitors durant tot un any en horari laboral, i a l’aigua necessària per omplir 5 piscines i mitja. En canvi, el consum de gas ha augmentat en una quantitat equivalent a una mica més de 4.000 bombones de butà.

evolució del consum d´energia i aigua a la UB. Els resultats de l´electricitat i l´aigua mostra que s´han estalviat, mentre que  per al gas mostren que s´han consumit de més.

Les dades de seguiment dels consums que es mostren en aquesta notícia han estat recopilades per la Unitat de Manteniment de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals, que coordina la implantació de les mesures d’optimització de les instal·lacions en col·laboració amb les administracions de centre.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 12: Producció i consum responsables

12.2: Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.

Feu un comentari