Desplaçaments laborals més sostenibles (Eco2.0-41)

La UB, com a institució educativa i de recerca, promou els contactes i la transferència de coneixement entre la seva comunitat universitària i altres experts d’arreu del món. Per això, és habitual per part del personal universitari l’organització o assistència a congressos, reunions o cursos tant a nivell nacional com internacional que permeten intercanviar experiències i aprofundir en l’adquisició de nou coneixement.

Hem de tenir en compte, però, que aquests desplaçaments tenen un impacte ambiental gens menyspreable. Tot i que aquest impacte varia segons la distància a recórrer i els diferents mitjans de transport utilitzats per desplaçar-se, pot arribar a ser major que cap altra activitat relacionada amb la universitat.

Per aquest motiu, és important valorar si és necessari realitzar el desplaçament, així com quina és l’opció que pot ser més sostenible. El temps improductiu també és un aspecte molt important a considerar, és a dir, tot aquell temps que dediques al desplaçament i que no pots aprofitar per cap altra cosa.

A continuació us donem alguns consells per a què els poseu en pràctica quan viatgeu per motiu de feina.

imatge de la sala de reunions
Imatge d’una sala de reunions de la UB.

Com podem reduir l’impacte dels nostres desplaçaments laborals?

  • Moltes reunions o conferències es poden fer per videoconferència. És una forma senzilla d’evitar els desplaçaments i d’estalviar temps de viatge, i a més, facilita l’assistència d’un nombre més elevat de persones.
  • Un viatge d’Europa a la costa est dels Estats Units es compensaria només després de treballar més de 8.000 hores per videoconferència.
  • Per a distàncies no molt llargues, utilitza el tren en lloc de l’avió. Si has de fer viatges nacionals o per Europa, aquesta pot ser la millor opció. Com a exemple, un viatge de París a Zuric amb avió té un impacte 10 vegades major que si es fa amb tren.
  • Si has d’agafar l’avió, intenta que el vol sigui directe, o amb el mínim nombre d’escales possibles. Durant l’enlairament i l’aterratge és quan les emissions són majors.
  • El tren també és més sostenible que el cotxe, i en molts casos més ràpid.
  • A més, viatjar amb tren és més productiu que fer-ho amb cotxe perquè pots dedicar el temps a realitzar altres activitats, com ara llegir, treballar, estudiar, etc.
  • Si el viatge el realitzaràs amb cotxe, comparteix-lo entre tots els altres companys que faran el mateix viatge. No només reduireu les emissions, sinó també les despeses.

Més informació…

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.6: Per al 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la gestió municipal o d'altre tipus de les deixalles.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.8: Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.

Deixa un comentari