Nova distribució i etiquetatge dels contenidors de recollida selectiva de les facultats de Filosofia i de Geografia i Història

Estàs a l’edifici de les facultats de Filosofia i de Geografia i Història i no saps què fer amb el teu residu? A partir d’ara trobaràs diferents “punts de recollida selectiva” repartits per l’edifici amb els tres contenidors de les fraccions més habituals: paper, envasos lleugers i resta.

Abans de les vacances d’estiu es van reubicar i millorar la identificació dels contenidors de recollida selectiva de la zona d’aules, per tal de fer-te el reciclatge més fàcil.

Ara només cal que miris el nom i color de les etiquetes per saber on has de llençar el teu residu.

Els canvis s’han dut a terme amb l’objectiu d’aconseguir una millora de la quantitat i qualitat de recollida selectiva dels residus municipals d’aquest centre, gràcies a:

  • Nova distribució dels contenidors, aconseguint una proporció més equitativa de les diferents fraccions de recollida.
  • Creació de “punts de recollida selectiva amb un contenidor per a cada una de les fraccions de selectiva (paper, envasos i resta).
  • Unificació de la tipologia dels contenidors utilitzats al centre.
  • Nou etiquetatge, per a una identificació visual més clara i ràpida, amb etiquetes de diferents colors i en diferents idiomes. També s’utilitzen les bosses del color adient per a facilitar la identificació de les fraccions en tot moment, des de la paperera de l’edifici fins al contenidor del carrer.
trio de papereres de metall que conformen un punt net (paper, envàs i resta)
Exemple de “punt de recollida selectiva” de residus a les facultats de Filosofia i de Geografia i Història.

La concentració dels diferents contenidors de recollida selectiva en un mateix punt serveix per facilitar a l’usuari el reciclatge de les diferents fraccions, atès que així no cal que es desplaci a diferents llocs de la facultat segons el residu que vulgui llençar. A més, siguis on siguis, la primera paperera que trobis sempre serà de recollida selectiva, no com abans que n’hi havia més de la fracció resta (residus barrejats).

Gràcies a la teva participació en la correcta separació dels residus, podrem aconseguir que els materials que contenen (metalls, plàstics i paper) es puguin recuperar per a nous usos.

Aquesta actuació s’ha dut a terme amb la col·laboració de l’Administració de Centre i el Deganat de les facultats de Filosofia i de Geografia i Història, i contribueix a millorar la gestió de residus, que és un dels objectius de la línia estratègica de residus del Pla de Sostenibilitat de la UB.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.6: Per al 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la gestió municipal o d'altre tipus de les deixalles.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.5: Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.

Deixa un comentari