Els consums d’electricitat i aigua de la UB segueixen disminuint el primer trimestre de 2015

Els tres primers mesos de l’any 2015 els consums d’electricitat i aigua han continuat disminuint respecte de l’any anterior, un 2,4% i un 5,4% respectivament.

La reducció del consum d’aigua és especialment important tenint en compte que l’hivern ha estat sec, amb una precipitació acumulada molt inferior als valors mitjans climàtics: a l’observatori Fabra de Barcelona només s’ha registrat un 32,1% de la precipitació mitjana climàtica de 1971-2000 (vegeu més informació al Butlletí climàtic estacional del Servei Meteorològic de Catalunya).

En canvi, el consum de gas ha augmentat un 4,2% respecte de l’any 2014. En aquest cas l’hivern ha estat normal (8,8 °C de mitjana estacional, exactament igual que la mitjana del període 1971-2000), però més fred que el 2014, quan la mitjana estacional va ser 1,2 °C més alta (10,0 °C). Per aquesta raó la calefacció ha tingut una major utilització en aquest període.

Tot i això, globalment l’evolució continua sent positiva des de l’any 2010, quan el consum d’energia i aigua van assolir el punt més alt i es va iniciar un control més estricte de les instal·lacions des de la Unitat de Manteniment en col·laboració amb els centres. Així, comparant els consums d’aquest trimestre amb els de l’any 2010, trobem que el consum d’electricitat al conjunt de la UB ha minvat un 13,4%, el de gas s’ha reduït un 17,7%, i el d’aigua ha disminuït el 26,6%.

Per tal d’establir un mètode de comparació dels consums més estable, defugint de les variacions de temperatura i de precipitació pròpies del nostre clima, o de pics de consum puntuals com poden ser les fuites d’aigua difícils de detectar, fem a continuació una comparació dels resultats de l’any 2015 amb la mitjana de consums del període 2010-2014.

El consum d’electricitat ha disminuït globalment un 8,1% respecte de la mitjana 2010-2014 per al total de la UB. Tots els edificis han vist reduir el seu consum elèctric, si bé el percentatge varia entre -22% al Campus Plaça Universitat (suma de l’edifici Històric i l’aulari Josep Carner), i un escàs -0,2% al CRAI Baldiri Reixac, que té un consum molt estable. Entremig trobem el -17% a Economia i Empresa, -13% a Medicina o Filosofia, Geografia i Història, -11% al Campus Mundet i a Dret, -10% a Física i Química, o -6,5% a Farmàcia, per esmentar només alguns exemples.

Evolució consum electricitat UB - primer trimestre 2015

En el cas del gas, la reducció de consum l’any 2015 ha estat del 6,6% respecte de la mitjana 2010-2014. A diferència de l’electricitat, en aquesta font energètica trobem alguns edificis que durant l’hivern 2015 han tingut un comportament pitjor que en anys anteriors, com ara Geologia (+6%), Belles Arts (+4%), Economia i Empresa (+2,2%) i Dret (+1,9%). La resta d’edificis, en canvi, han reduït el seu consum, destacant els estalvis de Física i Química (-28%), Campus Mundet (-20%), Campus Plaça Universitat (-17,5%), Bellvitge (-15%) i Biologia (-13%).

Evolució consum gas UB - primer trimestre 2015

Finalment, el consum d’aigua ha disminuït un 20,3% el primer trimestre de 2015 respecte de la mitjana 2010-2014. Tots els centres han experimentat una reducció de consum molt elevada en aquest període, amb estalvis que en la majoria dels casos superen el 10%. Fins i tot hi ha centres que han reduït el seu consum més d’un 30%, com ara el Campus Mundet (-31%), Economia i Empresa (-39%), Belles Arts (-40%), Farmàcia (-42,6%), Biblioteconomia i Documentació a Sants (-56%), o CCiTUB (-79,8%).

Com ja esmentàvem en anteriors entrades d’aquest blog, aquesta reducció s’explica principalment per les millores incorporades des de la Unitat de Manteniment en el control dels consums i en la gestió de les principals activitats que consumeixen aigua a la UB: torres de refrigeració i reg de zones enjardinades. Mitjançant el control de consums es poden detectar fuites que poden romandre ocultes durant llarg temps, i amb la gestió de les activitats s’aconsegueix, per exemple, adaptar els règims de reg a les precipitacions.

Les úniques excepcions a aquest descens generalitzat les trobem a Medicina, amb un increment de l’1,7%, i a dos centres on el consum disminueix molt lleugerament: Bellvitge (-2,7%) i Filosofia, Geografia i Història (-1,6%).

Evolució consum aigua UB - primer trimestre 2015

La Unitat de Manteniment, en col·laboració amb els responsables de cada centre, mantenen el seguiment dels consums mitjançant una revisió mensual dels comptadors. En un futur, caldria automatitzar aquest procés de control dels consums mitjançant un sistema de gestió, així com establir inversions en les instal·lacions que aportin estalvis de consum addicionals i que es puguin amortitzar a curt termini.

A més, com és lògic, tota la comunitat universitària pot contribuir a l’estalvi de recursos hídrics i energètics fent un consum responsable en la seva activitat. Si encara no sabeu com fer-ho, podeu trobar propostes de tota mena als ecoconsells d’aquest blog relacionats amb el consum d’aigua i energia, així com a la primera sèrie d’ecoconsells publicada al lloc web de l’OSSMA.

Com a complement a aquesta entrada del blog, i donant continuïtat a les mesures de comunicació dels consums iniciades l’any 2014, les pantalles informatives dels centres oferiran informació personalitzada, per tal que la comunitat universitària conegui quina ha estat l’evolució dels consums d’energia i aigua al seu entorn més proper. La imatge que veieu a continuació és un exemple, aplicat al conjunt de la UB, de la informació que s’oferirà a cada centre.

Equivalència estalvi consum energia i aigua a la UB el primer trimestre 2015

NOTA A LES GRÀFIQUES: El Pavelló Rosa i l’edifici de Filosofia, Geografia i Història no disposen de subministrament de gas. Els consums del Campus Torribera es comparen entre els anys 2014 i 2015. El consum de gas del Campus Plaça Universitat (edifici Històric i aulari Josep Carner) es compara amb la mitjana 2012-2014, atès que les dades disponibles de 2010 i 2011 són anòmalament baixes.

1 comentari a “Els consums d’electricitat i aigua de la UB segueixen disminuint el primer trimestre de 2015”

  1. Els investigadors que fan treball experimental als laboratoris no poden treballar durant els llargs períodes de tancament forçós a les vacances de Nadal, Setmana Santa i estiu. I això les empreses amb les que desenvolupem projectes conjunts no ho entenen.Si es tanqués la Universitat durant més períodes encara s’estalviaria més.

    Respon

Feu un comentari