Ecoconsells

La Contaminació Acústica: reduir el soroll per millorar la salut! (Eco2.0 – 14)

El soroll és un agent físic, desagradable i no desitjat, que pot afectar a la qualitat de vida de les persones, provocant problemes de salut com trastorns del son, fatiga, estrès, irritabilitat, mal de cap, problemes de concentració, disminució del rendiment, dificultat de comunicació, i fins i tot, pèrdua de la capacitat auditiva.

Un soroll serà més molest o menys segons el seu temps de duració, la intensitat, la freqüència i la sensibilitat de les persones afectades. Per tant, un soroll pot causar molèsties tot i tenir nivells baixos simplement pel fet de perdurar en el temps.

Protestes dels veïns del Barri de La Ribera de Barcelona contra el soroll
Protestes dels veïns del Barri de La Ribera de Barcelona contra el soroll . Font: Wikimedia Commons. Autor: Cristina Del Biaggio. Llicència Creative Commons 3.0.

Segons el mapa sonor del Campus de la Diagonal – Portal del Coneixement realitzat l’any 2005 (i actualitzat el 2014), a la nostra universitat les fonts principals de soroll provinents de l’exterior dels edificis estan relacionades amb el trànsit rodat. En grau més baix, també produeixen soroll les obres que es fan de forma puntual als carrers propers als edificis de la UB, les instal·lacions dels edificis com ara les torres de refrigeració, el trànsit aeri, el so de sirenes i alarmes, o activitats sorolloses de les persones que circulen pel carrer.

A l’interior dels edificis, un estudi realitzat a la Facultat de Biologia de la UB va detectar que la principal font de contaminació acústica són les persones, degut al soroll que generen quan s’agrupen a vestíbuls, passadissos o al bar. En segon terme destaca el soroll generat per la maquinària existent, com ara els aparells de climatització o els equips de laboratori, així com les obres que es puguin fer en el mateix edifici o al voltant.

Per tal de mantenir un bon ambient d’estudi i de treball a la Universitat, cal evitar realitzar soroll innecessari i mantenir uns nivells sonors adients i adaptats al lloc on ens trobem i a l’activitat que es realitza.

Exemples de fonts sonores i els nivells sonors equivalents (en decibels). Font: elaboració pròpia.
Exemples de fonts sonores i els nivells sonors equivalents (en decibels). Font: elaboració pròpia.

Què podem fer per reduir la contaminació acústica?

  • No cridis ni facis soroll innecessari en espais on el silenci és important per mantenir la concentració, com ara la biblioteca, l’aula o l’oficina. Pensa en els companys que tens al teu costat i evita aquestes molèsties.
  • Posa en silenci els aparells electrònics, com ara el mòbil, en els espais on es requereixen uns nivells acústics baixos.
  • Adequa el volum dels reproductors musicals per tal que no destorbin.
  • Quan sigui possible, col·loca la font del soroll lluny del lloc d’estudi o treball. Per exemple, col·loca les fotocopiadores i impressores en zones on habitualment no treballi ningú.
  • Realitza tasques de manteniment als aparells i vehicles per tal que funcionin correctament. Així evitarem que facin més soroll del necessari.
  • Quan hagis de comprar material nou, tingues en compte el seu nivell sonor per tal d’escollir aquell que sigui menys molest.
  • Si treballes en un espai amb alts nivells sonors, per exemple per la presència de maquinària sorollosa, utilitza els mecanismes de protecció adients, com proteccions auditives.
  • Tingues una actitud adequada al carrer, sigui com a vianant o si condueixes un vehicle, per tal de reduir les molèsties a altres persones. Com a conductor, evita les accelerades brusques i no deixis el motor engegat si has d’estar aturat una estona.
  • Durant la nit, sigues respectuós amb el descans dels veïns.

Més informació

Feu un comentari