Noves accions impulsades per la Taula de mobilitat de les universitats al Campus Diagonal

La Taula de Mobilitat de les Universitats segueix treballant en la coordinació d’actuacions concretes de millora que es detecten en relació a senyalització de vials o de rutes per a vianants, ordenació de zones d’estacionament o arranjament de voreres,  entre d’altres.

Des del l’anterior post informatiu sobre mobilitat que vam publicar el passat mes de setembre de 2013, s’han dut a terme les següents actuacions:

  • Urbanització del tram del carrer de Pau Gargallo entre Pascual i Vila i Martí Franqués, incloent la renovació del ferm, la construcció d’una nova vorera al costat mar amb passos de vianants accessibles per a persones amb mobilitat reduïda, la renovació de lluminàries, la reserva de places per a càrrega i descàrrega, i la millora del sistema de recollida d’aigües pluvials, que presentava greus problemes de drenatge.
  • Instal·lació d’una nova marquesina a la parada d’autobusos urbans i interurbans ubicada davant de la parada de metro de Zona Universitària, al costat mar.
  • Senyalització de zones d’estacionament per a motocicletes sobre vorera a l’avinguda de la Diagonal, per tal d’evitar l’estacionament indegut que generava problemes per a la circulació de vianants en llocs com la cantonada amb Pascual i Vila, al costat de les facultats de Física i de Química.
  • Supressió de places d’aparcament de motos sobre calçada al carrer de Pascual i Vila, donat que no s’utilitzaven, i que passen a ser places per a cotxes.
Urbanització del carrer de Pau Gargallo
Urbanització del carrer de Pau Gargallo
Nova marquesina d'autobusos al costat de la parada de metro de Zona Universitària
Nova marquesina d’autobusos al costat de la parada de metro de Zona Universitària
Senyalització d'espais per a l'estacionament de motos a la Diagonal, davant de les facultats de Física i Química
Senyalització d’espais per a l’estacionament de motos a la Diagonal, davant de les facultats de Física i Química

Podeu consultar el llistat complet d’actuacions aquí. Un cop es vagin resolent les mancances detectades en les diagnosis de mobilitat de la UB i la UPC, es començaran a desenvolupar projectes de cooperació entre les dues universitats i l’Ajuntament de Barcelona en l’àmbit de la mobilitat sostenible.

Aquestes actuacions es corresponen amb l’acció LE-3.45 del Pla de Sostenibilitat (Demanar a les administracions competents l’ordenació de vials, voreres i espais d’aparcament en superfície en els campus), i contribueix al compliment de l’objectiu LE-3.4 (Treballar amb les administracions competents per promoure la mobilitat sostenible a l’entorn universitari).

OSSMA

Deixa un comentari