Les micropartícules de l’aire (Eco2.0 – 23)

Tal com us vam explicar a l’ecoconsell dedicat a la Contaminació Atmosfèrica (Eco2.0 -12), l’evolució de les emissions de contaminants atmosfèrics a Barcelona i l’àrea metropolitana ha estat bastant positiva en els darrers anys. A la pàgina web de l’OSSMA podeu trobar dades sobre l’evolució de la concentració de plom i partícules en suspensió PM10 en dues estacions situades a centres de la UB.

xarxa de vigilancia i  previsió de la contaminació atmosfèrica a Catalunya
Punt de mesurament automàtic d’immissions de la Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica a Catalunya (XVPCA) de la Generalitat de Catalunya. Font: Wikimedia Commons.

Els majors problemes de contaminació atmosfèrica a l’entorn urbà on vivim i treballem la majoria de nosaltres estan relacionats amb les partícules en suspensió en forma líquida o sòlida, que al ser respirables són responsables de diverses malalties relacionades amb els sistemes respiratori i cardiovascular.

Aquestes micropartícules es divideixen principalment en dos tipus segons la seva mida: les PM10, que són partícules de mida igual o menor a 10 micròmetres, i les partícules PM2,5, de mida més petita. Aquestes últimes poden ser encara més perjudicials per a la salut que les PM10, donat que al ser més lleugeres poden romandre més temps a l’aire, augmentant les possibilitats de ser respirades, i en ser més petites tenen capacitat d’accedir a zones més profundes del sistema respiratori.

Les partícules PM 2,5 procedeixen sobretot de la combustió dels vehicles dièsel, de forma que s’han convertit en un indicador més adient per valorar la contaminació atmosfèrica a les ciutats. És per això que en els darrers anys s’ha començat a mesurar la concentració de PM 2,5 en zones urbanes.

mitjana anual de les emissions de PM2,5 a Plaça Universitat
Mitjana anual de les emissions de PM2,5 a Plaça Universitat i comparació amb els valors límit definits pel RD 102/2011 i per l’OMS. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Agència de Salut Pública.

A Barcelona l’any 2013 es va obtenir una concentració mitjana anual de 27 µg/m3 per a les PM10 i de 18 µg/m3 per a les PM2,5 a Plaça Universitat. Tot i complir amb la normativa vigent relativa a la qualitat de l’aire, que situa els límits en 40 i 25 µg/m3 respectivament, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) és més estricta amb els valors límits recomanats, situant-los en 20 i 10 µg/m3 respectivament. Això demostra que encara hi ha molt camí a recórrer per millorar la qualitat de l’aire que respirem.

Què podem fer per reduir l’emissió de partícules contaminants a l’aire?

  • Mou-te a peu o en bicicleta sempre que puguis! Si el desplaçament és massa llarg, aleshores utilitza el transport públic.
  • Comparteix el cotxe en els desplaçaments a la universitat. La plataforma fesedit disposa d’una comunitat conjunta UB-UPC per posar en contacte al personal universitari que accedeix amb cotxe.
  • Fes el manteniment adient del teu cotxe o moto per reduir les emissions.
  • Controla la pressió dels neumàtics. Si estan desinflats el teu cotxe consumirà molt més combustible.
  • Realitza una conducció eficient, evitant frenades i acceleracions brusques.
  • Si t’has de comprar un vehicle, escull aquell model que generi menys emissions.

Més informació…

OSSMA

Deixa un comentari